2010-11-09-071b898a7e1dcc463cc0963911bbdd0c88b9602a Åpnet internasjonalt informasjonssenter i Haugesund

Stor dag for Kystverket i Haugesund

Kystverket etablerte tirsdag 9. november informasjonssenteret North Atlantic Information Management Centre ved Kystverkets regionkontor i Haugesund. Informasjonssenteret vil koordinere utveksling av maritim trafikkovervåkingsinformasjon mellom Norge, Island, Danmark, Grønland, Færøyene og Storbritannia. Kilde- Kystverket: anne.grethe.nilsen@kystverket.no 08.11.2010

Informasjonssenteret som vil registrere og utveksle informasjon om maritim trafikk i Nord-Atlanteren og Barentshavet er en del av et europeisk konsept for regional koordinering og utveksling av maritim informasjon, utviklet av EUs sjøsikkerhetsorganisasjon EMSA. Tilsvarende informasjonssentre er allerede etablert for områdene Nordsjøen, Østersjøen og Middelhavet.

Det norske informasjonssenteret vil benytte data fra den norske satellitten AISSat-1 som gjør det mulig å identifisere skipsbevegelser over større havområder.

– Som kyst- og havnasjon tar Norge ansvar for sjøsikkerheten ved å drive sivil overvåkning av maritim trafikk i havområdene. Deling av kunnskapen med våre europeiske naboer forsterker de positive virkningene. Kystverket er med sin kompetanse en naturlig utøver av oppgavene, derfor er vi ekstra glade for at Norge og Kystverket ble valgt som vert for informasjonssenteret, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik i Kystverket.

Etableringen av informasjonssenteret vil bidra til å styrke det regionale samarbeidet innenfor utveksling av maritim informasjon mellom land som grenser mot Nord-Atlanteren og Barentshavet. Samtidig vil senteret kunne bidra til økt sjøsikkerhet ved hjelp av tidlig varsling og mer effektiv ressursplanlegging i forbindelse med søk og redningstjenester og havnestatskontroll.