2010-11-02-7998d6879982fa35d308caf3ca4595b75ba364f8 Nytt fra Statens Kartverk

Statenskartverk

Navigatørene går en enklere hverdag i møte når de nå kan bestille oppdaterte sjøkart direkte fra forhandler

Med Print on Demand-tjenesten vil brukerne kunne bestille papirkart som til enhver tid er oppdatert etter siste Etterretninger for sjøfarende (Efs). Tjenesten skal i tre måneder prøves ut på 30 sjøkart, men etter hvert vil hele Hovedkartserien til Statens kartverk Sjø implementeres i tilbudet.

Brukeren må oppdatere kartet

I dag trykkes kartene på nytt omtrent annethvert år. Meldinger om endringer blir annonsert hver 14. dag i publikasjonen Etterretninger for sjøfarende, og disse endringene må føres inn i kartene manuelt. Tidligere rettet sjøkartverkene kartene for hånd før de ble distribuert videre til brukere. Arbeidet var svært ressurskrevende, og det ble etter hvert vanskelig å finne folk som kunne utføre jobben. Sjøkartverkene avsluttet derfor praksisen med håndretting, og brukerne fikk selv ansvaret med å holde kartene oppdatert i henhold til siste Efs.

Oppfyller SOLAS-krav

Med den nye Print on Demand-tjenesten vil brukerne kunne bestille oppdaterte kart gjennom autoriserte forhandlere. Forhandlerne laster ned det kartet som brukeren etterspør, og kartet som så skrives ut vil være oppdatert i henhold til siste Efs.