2010-12-27-9d9328df09d76fbac7517c1f6b279a04df8e08a0 NødProsedyre, Emergency / Notruf

Telenor Maritime Radio

Viktig å kunne vite hvordan man handler ved nødsituasjoner MAYDAY MAYDAY MAYDAY...Maritim VHF- radio - Kanal 16 Telenor Maritim Radio er leverandør av gode produkter og tjenester til alle fritidsbåteiere.

Hos Telenor Maritime Radio kan en lese mer om deres tjenester.

1. NØDALARMERING
• Trykk inn rød DSC knapp og hold den inne til
senderen aktiveres (velg DSC i menyen dersom tiden tillater det)
 

2. Nødkalling (kanal 16 telefoni)
• MAYDAY MAYDAY MAYDAY
• Dette er
• Fartøyets navn 3 ganger og kallesignal
• MMSI-nummer

3. Nødmelding (kanal 16 telefoni)

• MAYDAY
• Fartøyets navn, kallesignal og MMSI-nummer
• Fartøyets posisjon
• Hva slags nød?
• Hvilken hjelp behøves?
• Antall personer om bord og andre viktige opplysninger
 

Det fonetiske alfabetet:
A Alfa
B Bravo
C Charlie
D DeltaE Echo
F Foxtrot
G Golf
H Hotel
I India
J Juliet
K Kilo
L Lima
M Mike
N November
O Oscar
P Papa
Q Quebec
R Romeo
S Sierra
T Tango
U Uniform
V Victor
W Whiskey
X Xray
Y Yankee
Z Zulu
Æ Ægir
Ø Ørnulf
Å Ågot