2011-07-08-5d0a634fa1358c9d9dd70b428d3909e0d7c7f03d Foto: BOF

BOF med svaibøyer i uthavner

BOF (Bergen og Omland Friluftsråd ) har nå startet utlegging av blå eller orange bøyer i noen utvalgte friluftsområder. Dette er et kjærkomment tilbud for alle båter.

BOF tar sikte på videre utlegging av svaibøyer de neste årene.
Følgende uthavner har nå bøyer – Hitsøy, Uttoskavågen, Langøy, Sveholmen, Nordre Navvågen og Skår.

Reglene er i korte trekk: Fortøyning inntil et døgn for båter opp til 10 tonn. To kan ligge sammen. Alt på egen risiko.

Utplassering av fortøyningsbøyer er et samarbeidsprosjekt mellom Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) og Bergen og Omland Friluftsråd (BOF).

Les mer om uthavner for Vestkystparken