2011-07-05-bb403114c167778022062fe70549ab0632a8c669 Kystradioen får årlig inn 2500 anrop av forskjellig alvorlighetsgrad

Ønsker du å teste VHF-radioen din?

VHF-radio er et av de viktigste hjelpemidlene for å varsle om nødssituasjoner til sjøs. Da er det svært alvorlig at mange av radioene ikke virker, sier Geir Vareberg fra Post- og teletilsynet. Undersøkelser som tilsynet har gjennomført på 20 forskjellige typer VHF-radioer, viser at rundt 60 prosent av utstyret som er testet, har feil.

NØDKNAPPEN VIRKER IKKE
– En del av utstyret har så vesentlige feil at det i verste fall kan representere fare for tap av liv. Oppstår det en nødssituasjon i en båt, kan du trykke på en nødknapp på radioen for å varsle omkringliggende båter og Kystradioen. Vi har funnet ut at ved flere anledninger virker ikke nødknappen på grunn av en funksjonsfeil, sier Vareberg. Til BA 12.6. les artikkel her.

Nå utvider Kongelig Norsk Båtforbund(KNBF) sin ordning med frivillig sikkerhetsbesiktigelse av fritidsfartøy til også å omfatte kontroll av maritime VHF installasjoner. Prosjektet er et samarbeid med Telenor Maritim Radio. Forteller KNBF i er pressemelding i dag.

For å se liste over disse personene kan du gå inn på KNBF besiktigelsesmenn-siden ved å klikke her for så å klikke deg videre inn på lista.

Maritim VHF er kanskje det viktigste sikkerhetsverktøyet om bord i en fritidsbåt. Dessverre viser det seg at mange VHF-radioinstallasjoner er feil montert, eller av andre årsaker ikke virker som de skal. I samarbeid med Telenor Maritim Radio har KNBF nettopp utdannet 9 av KNBFs 135 besiktigelsesmenn rundt Norskekysten til også å kunne foreta sjekk av VHF radioanlegg om bord i fritidsbåt.

En tilstandskontroll av en VHF er en viktig del av fritidsbåts vårklargjøring og bør utføres hvert år før sesongen starter. Ved en VHF besiktigelse blir MMSI-nummeret i VHFen sjekket (riktig identitet), at antennen er riktig plassert, at antennekabel og selve antennen er i orden. Batterier og strømforsyning blir også sjekket. Det kan også utføres en enkel kontroll for å sjekke VHF- radiomottagerens tilstand. Til slutt foretas et oppkall til en kystradiostasjon for å sjekke at alt virker som det skal.

VHF-besiktigelsesmennene til KNBF skal utføre kontroller lokalt med basis i egen båtforening, men kan også ta oppdrag for ikke medlemmer.

Gunnar Larsen i Telenor Maritim Radio sier at dette samarbeidet med KNBF er et svært viktig steg i sikkerhetsarbeidet mot fritidsbåtflåten.
Telenor Maritim Radio håper at VHF besiktigelsesmennene til KNBF også skal kunne bidra til at det blir tegnet lisenser på mange flere av de uregistrerte VHF’ene som finnes.

Mange båtfolk er ikke klar over at en VHF med DSC (Digital Selective Calling) som ikke har lisens, ikke er tildelt en identitet (MMSI-nummer) og derfor vil ikke virke som den skal i en nødsituasjon.
Telenor håper også at KNBFs “VHF-ambassadører” vil bidra med generell opplysning om maritim VHF slik at VHF’er får lisens og at båteieren tar et VHF-radio sertifikat, et SRC-sertifikat, for å lære å bruke radioutstyret riktig både til vanlig kommunikasjon og nødbruk.

KNBF har siden 1994 drevet et omfattende sikkerhetsarbeid med fritidsbåter ved hjelp av ordningen med frivillige sikkerhetsbesiktigelser. Sikkerhetsbesiktigelsene foretas av besiktigelsesmenn som er utdannet hos KNBF. KNBF har i dag ca 135 besiktigelsesmenn rundt hele kysten. De fleste båtforeninger som er tilsluttet KNBF har en “egen” besiktigelsesmann. Hvis prosjektet med VHF-besiktigelser blir en suksess, vil KNBF og Telenor utdanne flere VHF-besiktigelsesmenn.

Ordningen med VHF-besiktigelser er nytt for KNBF, men vi har stor tro på dette prosjektet og er glad for at Telenor Maritim Radio valgte oss som samarbeidspartner.
Dette tilbudet til fritidsbåtflåten vil skape større trygghet om bord. Tryggheten ved å vite at kommunikasjonsutstyret virker som det skal gir økt trivsel, sier Reidar Kjelsrud, Generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund.

Er du interessert i å få sjekket VHF’en om bord? Gå inn på KNBFs hjemmesider eller Telenor Maritim Radio’s informasjonssider for å finne nærmeste VHF besiktigelsesmann!