2011-06-30-5f8870306e6258953783be7e7744b620d80dc0f0 Skilsø og Viknes

Skilsø by Viknes!

Norsk tradisjon videreføres og foredles av Viknes Båt og Service AS. Viknes Båt og Service AS inngikk 29.6 en avtale om kjøp av Skilsø Baatbyggeri AS sine eksisterende modeller.

Viknes Båt og Service AS kom med følgende pressemelding:

Med denne avtalen på plass er det to tradisjonsrike båtkulturer som samles hos Viknes. To kulturer som bærer med seg det beste av norsk båtbyggertradisjon. Ulike på mange vis, men med et klart felles verdigrunnlag; kvalitetsbåter som er utviklet og bygget i Norge med norske leverandører og med et praktisk og trygt båtliv som grunnverdi.

Siden 1988 har Viknes vokst frem til å bli Norges ledende båtprodusent. Med båter bygget for bruk i våre tøffe farvann har Viknes overbevist i et krevende marked. Teknisk kompetanse, gjennomgående høy kvalitet og sjødyktige båter er grunnsteinen som har lagt grunnlaget for en stor flåte med fornøyde kunder. Utallige brukstimer bidrar til en unik erfaringstilbakeføring, erfaringer som føres direkte inn i våre produkter og vårt produksjonsapparat.
 
Viknes fortsetter satsningen på egen modellserie med samme tyngde og utviklingstakt. Troen på konseptet Viknes er styrket gjennom de siste års turbulente markedssvingninger og vi ser frem til å videreutvikle modellserien i tråd med vår filosofi - Frihet til å velge.

Skilsø har i 92 år tilbudt sine kunder kvalitetsbåter med flotte løsninger, når de nå legger ned driften er vi i Viknes stolte av å kunne videreføre deres båtbyggertradisjon med base i våre moderne anlegg. Som en stor aktør, sett med norske øyne, er vi godt rustet til å videreutvikle konseptet til glede for kunder og mange aktører innen norsk båtbransje.

I løpet av sommeren vil former og produksjonsutstyr flyttes til våre fabrikker. Der vil vi i løpet av sensommeren tilføre litt Viknesblod til modellene og regner med å være i gang med produksjon i løpet av høsten. De to største båtene vil i sin helhet bli produsert på Askøy, mens de øvrige modellene vil bli produsert i Arendal.

Beslutningen om å kjøpe Skilsømodellene er basert på vår overbevisning om et fremtidig sterkt båtbyggermiljø i Norge. I et stadig mer konkurranseutsatt marked, der norske produsenter møter utenlandske lavprisalternativer, er vi trygge på at markedet også fremover ønsker solide norske kvalitetsprodukter. Med kompetansen vi har bygget gjennom egen produktutvikling samt synergiene vi forventer å hente i Skilsøproduktene vil Viknes være svært godt posisjonert til å møte morgendagens krav fra våre kunder.

For oss som produsent er det en glede å kunne presentere en av Europas mest komplette porteføljer. Viknesmodellene komplettert av Skilsømodellene dekker et stort spekter av behov og vil kunne friste både den fremoverlente yrkesbrukeren, den tilbakelente solskinnskapteinen så vel som den aktive fritidsskipper.