2019-07-15-cf03574e156ad85a06f3b961a3be739a87c58221 Foto: Kystverkemusea - Tokt langs kysten

Gamle Oksøy fra Bredalsholmen til Trondheim

Tradisjonen tro er Kystverksmuseas eget museumsskip Gamle Oksøy på tokt langs kysten nå i sommermånedene. Hovedformålet med turen i år er å forberede lostjenestens 300 årsjubileum i 2020.

– De har besøkt mange lokale kystlag og skal totalt innom 30 havner. Hovedformålet med turen er å forberede neste års jubileum. Da er nemlig lostjenesten 300 år, og dette skal naturligvis markeres langs hele kysten, sier leder av Kystverkmusea, Espen Frøysland.

Los 300
Skip har alltid hatt behov for hjelp til å seile trygt langs kysten vår, og det har i uminnelige tider vært drevet lostjeneste. Allerede i Magnus Lagabøters by- og landslover fra slutten av 1200-tallet står lostjenesten omtalt. Det var imidlertid i 1720 at lostjenesten ble organisert gjennom en kongelig forordning, og Losvesenet, som i dag er en del av Kystverket, kan derfor feire tre hundre år i 2020. 
 
– Opp i gjennom årene har losen, og lostjenesten spilt en viktig rolle for sikkerheten til sjøs og utviklingen av kyst-og sjøfartsnasjonen Norge, sier Frøysland, som i samarbeid med Kystverket planlegger en skikkelig feiring av den norske losen i 2020.
 
Mange arrangementer
Gamle Oksøy forlot Kristiansand mandag 8.juli, og toktet inneholder en rekke stopp langs kysten så langt nord som til Stokmarknes, før reisen avsluttes i Mandal 12. august.

– Vi deltar på mange spennende arrangementer underveis og skal blant annet besøke Trondheim under «Forbundet Kystens landsstevne» og turen avsluttes i Mandal med "Skalldyrfestivalen". Vi tror vi skal få lagt grunnlaget for en bred og god feiring av losjubileet neste år, sier en entusiastisk museumsdirektør, på kystverkets sider.