2019-06-24-a571c208c3b2c63821be9f5dacaac1642fed4646 Mange sjekker redningsvesten sjelden eller aldri. (Foto: iStock)

Risikerer at redningsvester ikke blåser seg opp

En ny undersøkelse viser at to av tre sjekker redningsvest-patronen for sjelden. – Det kan føre til at en redningsvest ikke blåser seg opp når du faller i vannet, advarer Annika Persson.

Annika Persson er skadesjef i Codan Forsikring, som har kartlagt nordmenns sikkerhet på sjøen. Undersøkelsen viser at én av tre som har en oppblåsbar redningsvest sjekker patronen hvert åttende år eller sjeldnere. Mange har aldri sjekket den. Kun én tredjedel sjekker den årlig.
 
Vestsjekk kan redde liv
– De oppblåsbare redningsvestene er praktiske ombord i en båt, men er avhengige av jevnlig tilsyn for å sikre at de fungerer slik de skal. Gjør det til en god vane å sjekke vesten, det kan reddet livet ditt, sier Annika Persson. 
 
En oppblåsbar redningsvest består av en luftlomme, gasspatron og en utløser. Når utløsermekanismen kommer i kontakt med vann, smuldrer den opp og lager hull på gasspatronen, som er fylt med CO2. Gasspatronen fyller opp luftlommen i redningsvesten, som ellers er pakket sammen.
 
Bytt utløser annet hvert år
 
Persson anbefaler å skifte utløseren annet hvert år.
– Utløseren og gasspatronen er et sårbart punkt på de oppblåsbare flytevestene. Disse delene må skiftes hver gang en vest har blåst seg opp i kontakt med vann, sier Persson.
 
– Når du skal sjekke vesten, må du undersøke om vesten er hel og uten hull i luftlommen, om patronen fortsatt er full og ikke har lekket, i tillegg til at utløseren er intakt. Hvis det er hull på vesten eller patronen lekker, kan du ende med at vesten ikke blåser seg opp, sier skadesjefen.
 
 

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på vegne av Codan Forsikring.