2018-09-22-be8a22b1a018016ab22963a11914628a3fd2ad7a Illubilde - Obligatorisk register kan omsider komme

Obligatorisk register skal utredes

Obligatorisk fritidsbåtregister skal utredes sammen med evaluering av returordning for kasserte fritidsbåter.

Miljødirektoratet har i oppdrag fra Klima- og miljødirektoratet fått i oppgave å gjennomføre en evaluering av returordningen for fritidsbåter, samt utrede hvordan et obligatorisk fritidsbåtregister kunne vært innrettet mest mulig hensiktsmessig, for å understøtte tilskuddsordningen for kasserte fritidsbåter
 

Norboat vil være deltager i møter med Miljødirektoratet i dette arbeid som skal være ferdig innen 28.februar 2019.