Fikk vrakpant for ”lekebåt”

Kjøpte ”lekebåt” til kr 199,- i sportsbutikken og fikk tusenkroner tilbake fra Miljødirektoratet for innleveringa av fritidsbåt under 15 fot.

1. oktober 2017 innførte Miljødirektoratet en ordning der alle kommuner skal ta i mot ødelagte fritidsbåter uten innenbordsmotor inntil 15 fot. Reglene for hva som er en fritidsbåt er litt diffuse fra direktoratet side, så vi ville teste om vi kunne levere inn en leke plast båt.
 
På Miljødirektoratet sine sider står det følgende:
Slik får du utbetalt 1000 kroner for fritidsbåten du leverer til lovlig avfallsmottak.
Små fritidsbåter kan leveres til avfallsmottak i kommunene. Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer, gummibåt med skrog, seilbrett, og lignende, kan også leveres til mottakene i kommunene.
 
Lekebåten ble kjøpt i en sportsbutikk for kr. 199,-  (i dag på tilbud for kr. 149,-). Vi blåste den opp og kjørte den på tilhenger til BIR sin gjenbruksstasjon i Blomsterdalen, Bergen. Skjema for innlevering var utfylt med båtens cin nr. Og vi ventet spent på hva de ville si på mottaket. Det var ingen problem, vi fikk signatur på innlevering av plastikkbåten. Skjema ble sendt til Miljødirektoratet, og etter ca en måned sto pengene på konto. Altså en van(n)vittig god deal. 
 
Det er vel ingen fare for misbruk, for på websiden til Miljødirektoratet står det riktig nok at ordningen ikke må misbrukes!
 
Som ansvarlig for det nye vrakpant systemet – Miljødirektoratet, ber vi om en kommentar fra Fagkontakt i Miljødirektoratet, seniorrådgiver Ole Thomas Thommesen, i seksjon for avfall og gjenvinning.
 
-Første reaksjon bli jo uff, nei! Det skal ikke være mulig, men det er alltid en utfordring å rulle ut et nytt system så pass raskt, og det vil nok forekomme en del feil i oppstarten. Uten et obligatorisk fritidsbåtregister er det vanskelig unngå feil, og samtidig å lære opp de ulike miljøstasjonene på alle detaljene.
- Jeg vil jo også påpeke at støtten kan helt eller delvis trekkes tilbake ved bevisst eller uaktsomt misbruk, men vi må kanskje se på ordlyden og justere og spesifisere den noe i fremtiden.
 
Vi spør videre hvordan han synes at den nye vrakpant ordningen fungerer så langt?
- Sist jeg var inne å sjekket var det innlevert 7150 siden oktober i fjor da ordningen startet.  Vårt estimat for året var rundt 10000 båter, og med tanke på at dette er oppstart året er det ganske bra.
 
Databasen skiller ikke på om det er båter over eller under 15 fot, men vi kan sjekke på vekt og det vi vet, er at de anleggene som tar større båter jobber det remmer og tøy kan holde. 
- Dette viser at de private aktørene som ønsker å satse på gjenvinning og mottak av fritidsbåter kan gjøre det ganske godt. Vi har ikke full dekning over hele landet, men vi håper det kommer flere anlegg innen kort tid.
 
Ellers påpeker Thommesen at et viktig punkt for at dette skal fungere optimalt,  er som vi anbefalte i rapporten til stortinget i 2016, at det må etableres et obligatorisk, gebyrfinansiert småbåtregister. Dette er det også stor enighet om fra andre fagetater som Politi og Sjøfartsdirektoratet med flere.
 
Hos Norboat ber vi om en kommentar fra Daglig leder Leif Bergaas hva Bransjeforbundet mener om reglene for vrakpant, og hvordan det fungere?
 
Vi i Norboat synes at de nye reglene for vrakpant fungerer for småbåter opp til 15 fot. Større båter derimot fungerer det mindre bra for så langt. Det blir en for kostbar prosess å fraktet båten til en lovlig mottaksstasjon, mot det en får tilbake. 
 
Båter under 15 fot derimot kan det være hensiktsmessig og få en tusenlapp for å levere inn til nærmeste mottaksstasjonen.  Definisjonen på hva som er en båt, og hvem som kommer inn under ordningen viser at dere har avdekket et hull i systemet, som Direktoratet må få tettet. Vi mener at gummibåter, med fast/stiv bunn, type rib, komme inn under ordningen, men ikke rene oppblåsbare gummi/plast båter. 
 
Hvordan fremtidens vrakpant skal være, mener Norboat at bransjen burde vært tatt mer med på råd, og her kommer flere viktige elementer inn som obligatorisk småbåtregister. -Vi er også for et obligatorisk småbåtregister, men vi mener at det blir urimelig å få alle småbåter registrert. Vi står ved at båter opp til 15 fot kan unnlates registrering, men alle over bør inngå i et obligatorisk småbåtregister. 
 
Etter det Baatsans.no er kjent med er gjeninnføring av et obligatorisk båtregister igjen satt på den politiske dagsorden – denne gang på Arendalsuka, i følge KNBF, som også støtter dette.