2018-08-02-ed0a3dc8a0dce7bd7c13e346be08e7a3df344b05 3.august åpnes broen ekstraordinært kl 1500 og 1530 Bilde: Kari Ingvaldsen

Ekstra åpninger av Småpudden 3. august

Fredag 3. august åpnes Småpudden for at store båter skal kunne passere på to ekstra tidspunkt i forbindelse med Fjordsteam.

De to ekstra åpningene 3.august skyldes byvandringer til sjøs i regi av veteranskipfestivalen "Fjordsteam 2018.
 
Fredag 3. august åpnes Småpudden for at store båter skal kunne passere også kl. 1500 og kl. 1530. Broen vil da være stengt for gående og syklende.
 
De ekstra åpningene skjer i forbindelse med arrangementet Fjordsteams byvandringer til sjøs.
 

Broen kan ordinært bestilles åpnet for store båter på disse tidspunktene, se oversik