2018-08-02-588d3c77f528bdfb91266815bfde982e71879ede Faksimile av ECDCs nettside med oversikt over risiko for forekomst av vibriobakterier. Gul farge: lav risiko, oransje: medium risiko.

Ikke spis rå østers fra Oslofjorden, kysten av Telemark og Sørlandet

Mattilsynet advarer mot å spise rå østers fanget i Oslofjorden, kysten av Telemark og Sørlandet. Grunnen er vibrio-bakterier, som kan komme inn i østers og andre skjell.

Faren forsvinner ved varmebehandling, og når vanntemperaturen synker under 20 grader i et par dager.

Flere har blitt syke av sårinfeksjoner etter bading i Oslofjorden den siste tiden. Arter av vibrio-bakterier som gir sykdom hos mennesker er uvanlige langs norskekysten, fordi vannet her vanligvis er for kaldt. I den siste tiden har det vært usedvanlig varmt, og Folkehelseinstituttet har informert om flere tilfeller av sårinfeksjoner med Vibrio vulnificus fra badende i Oslofjorden. Med Oslofjorden menes i denne sammenheng kystlinjen til fylkene Oslo, Østfold, Akershus, Buskerud, og Vestfold.

Må varmebehandles
Mennesker med svekket immunforsvar er ekstra utsatt for sykdom. Til nå er det ikke registrert at noen har blitt syke av å spise rå skjell i de aktuelle kystområdene. 
Mattilsynet velger allikevel å advare med bakgrunn i føre-var-prinsippet. Denne advarselen gjelder inntil vanntemperaturen er under 20 grader i et par dager. Mattilsynet samarbeider med Folkehelseinstituttet i forbindelse med situasjonen som har oppstått.

-Skjell filtrerer store mengder sjøvann, og kan samle opp større mengder bakterier. Vibrio-bakterier blir drept ved koking eller tilsvarende varmebehandling. Derfor er det viktig å varmebehandle østers og andre skjell fra Oslofjorden, Telemarkskysten og Sørlandskysten før de spises. Ha god hygiene på kjøkkenet for å hindre kryssforurensing, og sørg for å frakte og oppbevare maten kjølig, sier seniorrådgiver Margrethe Hovda Røed i Mattilsynet.

Overvåking av indikatorer for smitterisiko

Det europeiske smittevernsenteret ECDC overvåker hver sommer indikatorer som kan påvirke vekst av vibrio-bakterier i kystområder i Nord-Europa. Data per 30.7.2018 viser at det er moderat til høy risiko for tilstedeværelse av vibriobakterier i blant annet i indre og ytre Oslofjord.