Bystrand i Bergen

Like ved Småpudden, på Marineholmen siden, ligger den nye bystranden som helt sikkert vil bli flittig benyttet i det herlige været.

Ligger du i gjestehavnen like ved Marineholmen kan du kose deg med ekte ”sydenstrand”. Prosjektet er en del av oppryddingen i Puddefjorden for en renere havn. 
 
Vannkvaliteten er målt og skal være bra, i følge kilder, men man bader på eget ansvar.
Bergen kommune fikk tillatelse av fylkesmannen til å mudre og dekke til forurenset sjøbunn i indre Puddefjorden med steinmasser fra Nye Ulriks tunell, som er spesielt godt egnet til tildekking av forurenset sjøbunn.
 
I følge Bergen Kommune har Byfjorden i Bergen god vannkvalitet, men sjøbunnen i indre deler er forurenset av organiske miljøgifter og tungmetaller fra tidligere industriutslipp, miljøgifter fra veitrafikk, gammel maling og fasadematerialer.
 
Nå har kommunen ryddet og dekker 440 000 kvadratmeter sjøbunn i Puddefjorden med rene steinmasser for å skape et bedre havnemiljø og begrense spredning av miljøgifter til mennesker og miljø.
 
Du kan lese mer om arbeidet de gjør for en renere havn hos bergen.kommune.no/renerehavn