2011-05-14-2c6415b0b39b481fa2d902c4245bb4d264b08f81 Rød sirkel viser hvilket område gratishavnene ligger

Åpner gratis gjestehamn!

Florø Båtforening har de siste årene jobbet mye dugnad for å lage til gratis gjestehamner i øyene omkring Florø.

Tre gratis gjestehavner – en på Domba, en i Ålvora og en på Hillersøy, i Florø er de siste årene blitt til ved mye dugnadsarbeid  fra medlemmene i Florø Båtforening.  Dette blir det fineste anlegget, med ca 30 m flytebrygger, plattinger på land og en isolert grillhytte på 25 kvm.

Jeg tror dette vil gjøre Floraskjæren mer tilgjengelig, sier Sander Ødelien til Firdaposten.no. De planlegger stor åpningsfest den 28. mai. Les hele saken på Firdaposten