2018-04-19-2d3759105d1792d5b1226c3d63be5e8c9b53b426 I dag presenteres data for den store Båtlivsundersøkelsen. Formålet med undersøkelsen er å framskaffe fakta om fritidsbåt livet i Norge

Den årlige nasjonale fritidsbåtkonferansen i Haugesund

Etter 6 år ser vi igjen frem til at Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), i samarbeid med blant annet Sjøfartsdirektoratet, presentere resultatene fra den siste Båtlivsundersøkelsen på konferansen.

Forrige nasjonale båtlivsundersøkelsen ble gjennomført i 2012, og da var det totalt 750 100 fritidsbåter. I 2018 er tallet 948 000. Det viser en økning på 6 prosentpoeng siden forrige måling.
 
I følge undersøkelsen finnes det mer enn 900 000 fritidsbåter i Norge i. Den klart mest vanlige båttypen er motorbåt, uten overnattingsmulighet. Antallet har økt siden sist og utgjør nå mer enn 400 000 båter. Det nevnes også at antallet kano/kajakk har mer en doblet seg på 6 år og utgjør nå ca. 170 000.
 
Byggemateriale 
Det er plast eller glassfiber som er det vanligste materialet i båtparken, blant hovedbåtene er det hele 81% som er bygget i det materiale, mens 9% av båtene er bygget i tre, og 6%  i aluminium.
 
Motorisering
Mer enn halvparten av hovedbåtene har utenbords motor. 1 av 4 har motor som yter 100 hk eller mer, og 1 av 5 har en maks hastighet på 30 knop eller mer.
 
Fritidsbåtkonferansen 2018
Sjøfartsdirektør Olav Akselsen åpnet også i år konferansen. Han trakk frem at vi skal markere og feire båtlivets gleder, men var samtidig bekymret for statistikken for ulykker på sjøen. Den er fremdeles for høy. Han ønsket en Nasjonal tiltaksplan mot fritidsbåtulykker og utfordret politikerene til å komme på banen for å hjelpe til med dette.