2018-03-22-27ff6c44c3bdc7b4d2cd9a7b0b943ccd99b9b9bc Om det blir en tilsvarende Politiet får, vites ikke, men dette er en Goldfish aksjonsbåt som brukes av det Norske forsvaret (Photos by The Norwegian Defense)

Storkontrakt til Norske Goldfish

Goldfish Boat signerte den 26 januar 2018 kontrakt med Politiets fellestjeneste på levering av tre nye aksjonsbåter med en total anskaffelsesverdi på NOK 43 000 000 ekskl. MVA.

Goldfish Boat vant i sterk konkurranse med nasjonale og internasjonale aktører. 16 leverandører leverte innledende sin forespørsel om deltakelse. Goldfish vant basert på en samlet vurdering med vekting 50% Kvalitet og 50 % Pris.
 
Baatsans.no har vært i kontakt med Fredrik Andreas Bolstad, Program Manager for Goldfish sitt proff marked. - Han bekrefter at dette er en bra kontrakt for dem. Han forteller videre at de gleder seg til å levere båter til Politiet, og at det blir en tøff leveranse. Når det gjelder kravspesifikasjon er det ikke så mye vi kan gå ut med på grunn av at den er sikkerhetsgradert.
 
Goldfish har som kjent tidligere levert til aksjonsbåter til militæret, og etter å ha lest kravspekken på Doffin, ser det ut til å bli 3 aksjonsbåter med LOA 10 til13 m.

Det er Politi- og lensmannsetaten som skal disponere båtene, og Goldfish skal ha service, drift og vedlikehold i driftsperioden.
 
Med aksjonsbåter menes det åpen RIB/RHIB konstruert for profesjonelt bruk av spesial styrker i politiet eller forsvaret, for spesialoperasjoner (primærtbording/tracing)
 

Totalt mottok Politiets fellestjeneste 16 tilbud,  og antall mottatte tilbud fra leverandører i EU/EØS-medlemsstatene var 14, og antall mottatte tilbud fra leverandører utenfor EU/EØS var  2.