2011-05-12-9c54a0cafe1627ff943103ff51b28636e946e1da Denne kjekke pensjonistgjengen i BMF møtte Båtsans i går.

Sammen er vi sterke!

Båtfolk i Bergen som har båten på innsiden av Strømme bro, har vært bekymret for sommeren i år. Vegvesenet hadde vedtatt å gå i gang med vedlikehold av broen, i båtsesongen! Seilingshøyden skulle reduseres mye, og mange ville bli innestengt i sesongen.

Bergen Motorbåtforening klaget til vegvesenet, men fikk liten respons til å begynne med. I midten av mai varslet man vegvesenet om at man ville sette KNBFs Båtadvokat på saken, samt at KNBF ville komme på banen sentralt. Det eneste kravet båtfolket hadde, var å få utsatt vedlikeholdet til utenfor båtsesong.
Den 11.5 var det full retrett. Man utsetter vedlikeholdet til februar, men må stenge passasjen helt. For noen helårsbrukere av båt vil dette bety at man må flytte båten utenfor broen i en kortere periode, men dette er en løsning de fleste kan leve med.
Saken viser i all tydelighet at det nytter å stå sammen da det gjelder. Med over 30.000 medlemmer i ryggen da man tar opp kampen med lokale myndigheter, er det mye lettere å bli hørt.
KNBF har nå ca 30.500 medlemmer og har over 200 båtforeninger kollektivt tilsluttet.

Dette meldte KNBF i et nyhetsbrev i dag.

Bergen motorbåtforening har nærmere 230 båter i foreningen, og i tillegg ville flere hundrevis av andre båter som ligger på Nordåsvannet blitt rammet av arbeidet.