2018-02-15-a3e3c843d86646fe3b986f2ef7b40837a1300965 Flere båteiere må få mer kunnskap om hva som kreves for å vedlikeholde båten (foto KNBF - iStock)

2017 - Verste året for båtbrann

Kronikk fra Geir Giæver, Kommunikasjonssjef i Kongelig Norsk Båtforbund(KNBF); NRK melder i et nyhetsoppslag 22. januar at 2017 har vært det verste året for båtbranner av fritidsbåt.

Bare i løpet av de siste 10 år har det vært over 600 båtbranner i fritidsbåt. Ofte skyldes det overbelastning av det elektriske anlegget.
 
Nå oppfordrer Hovedredningssentralen i Sør – Norge(HRS) at båtførere skaffer seg mer kunnskap om hva som kreves for å vedlikeholde båten. Båtbranner koster forsikringselskapene i Norge rundt 450 mill. kroner hvert år. Redningsselskapet etterlyser EU- kontroll på båt som på bil.
 
KNBF har allerede en god ordning for å unngå båtbranner.
En sikkerhetskontroll av våre besiktigelsesmenn for under 1000 - lappen er en god investering.
Mange av disse brannene kunne ha vært unngått om de hadde fulgt oppfordringen fra Kongelig Norsk Båtforbund(KNBF) om å ta en sikkerhetsbesiktigelse av båten.
 
Vi har et landsomfattende nett av 130 besiktigelsesmenn over hele Norge som foretar jevnlig kontroll av fritidsbåter. Dette bidrar å forhindre uhell og alvorlige ulykker. KNBF tilbyr dette som et ledd i det forebyggende arbeid for å bedre sikkerheten til sjøs. En slik sikkerhetskontroll koster kr. 950,- for ikke medlemmer og kr. 650,-  for medlemmer. 
 
Hva gjør en besiktigelsesmann?
En besiktigelsesmann tar på vegne av KNBF oppdrag for båteieren om en frivillig sikkerhetsbesiktigelse av båten. En nøye planlagt prosedyre følges ved besiktigelse av områder og komponenter om bord som er viktige for sikkerheten. Besiktigelsesmannen skal også verifisere båtens identitet samt rettlede båteieren til å ivareta egen sikkerhet i eget fartøy. Båteieren får med dette en uhildet tredjeparts gjennomgang av båten, hvor det utferdiges en besiktigelsesrapport.
 
Besiktigelsesrapporten dokumenterer altså båtens tilstand ifm. de gjennomgåtte komponenter som har betydning for sikkerheten. Dette er momenter som også vil kunne ha betydning ved kjøp eller salg av båten.
KNBF oppfordrer alle båteiere til å ta en sikkerhetsinspeksjon på båten nå, gjerne nå da mange båter står på land, før båtsesongen begynner. Da kan du gå en trygg båtsesong i møte!

Du finner våre besiktigelsesmenn her: www.google.com/maps/d/u/0/viewer

Her finner du gode tips om hvordan du kan unngå brann her