2018-02-13-e8f7bc459128c8de5a680412546619d5d0f71cf5 Her er bilde fra strandrydding i Hordaland 2017 - Medlemmer av Bergen Motorbåtforening ryddet ved Horgo (Foto: Tommy Haavardstun)

Frivillige kan levere avfall fra strandrydding gratis

Det kom frem at Ragn-Sells fortsetter tilbud om gratis mottak av avfall fra strandrydding under "Hold Norge Rent-konferansen", som ble avholdt i Oslo.

Marin forsøpling er en av vår tids største miljøutfordringer. Hold Norge Rent-konferansen som ble avholdt i Oslo denne uken satte søkelyset på nettopp marin forsøpling. Adminstrerende direktør i Ragn-Sells, Bjørn Hoel, var med og åpnet konferansen, og i en pressemelding heter det at han la vekt på betydningen marin sektor vil ha for Norge når oljealderen er over og den trusselen marin forøpling er mot vårt felles matfat.

Mange vil bidra
I 2017 har det vært en eventyrlig økning i antall frivillige som engasjerer seg i opprydding av marint avfali følge Hold Norge Rent. Nesten 50 000 frivillige har vært i sving og de har gjennomført over 2 800 ryddeaksjoner. Totalt har Norges frivillige ryddere fjernet 1 374 tonn marint avfall i løpet av 2017. Dette er en økning på 264 prosent sammenliknet med 2016.

Personlig forbruk står for nesten 50% av funnene
I Norge stammer om lag 45 prosent av funnene fra personlig forbruk. Avfall fra maritim sektor, som inkluderer fiskeri, akvakultur, fritidsfiske og havner, står for rundt 37 prosent av funnene. Rundt 12 prosent kommer fra bygg- og anleggsvirksomhet eller industri, og om lag fem prosent er sanitæravfall som antas å stamme fra renseanlegg. Datane er hentet fra Strandrydderapporten 2017 som er laget av Hold Norge Rent.

Kriteriet for gratis mottak er at ryddeaksjonen registreres i Hold Norge Rent sin ryddeportal og at dette dokumenteres med levering via mobil eller utskrift. Leveransen må også avtales med Ragn-Sells sitt anlegg på forhånd og større mengder farlig avfall og EE-avfall må det varsles spesielt om. Bedrifter kan ikke levere marint avfall gratis. En oversikt over hvor ditt nærmeste Ragn-Sells anlegg er, finner du her.