2018-01-04-4e6c35a150e794de4182f3b3862acb857495406e Avbildet kran har løftekapasitet på 3 tonn og løfter opp til 9 meter

Kran for fremtiden

Munck Cranes presentere sitt nye kran- konsept for lagring av båter i opplagshaller, som igjen letter kundens logistikk.

Bergens firmaet har utviklet en innovativ, miljøvennlig, kostnadseffektiv og sikker båt-kran, til opplagshaller.
 
Kranen påfører ikke bygget noen belasting, slik at den kan benyttes også i letthaller. Avbildet kran har løftekapasitet på 3 tonn og løfter opp til 9 meter. I følge produsent kan andre kapasiteter leveres.
 
Med Munck sitt lagersystem, kan du velge om du vil bruke Muncks manuell håndtering eller det automatiske kontrollsystemet.
 
Munck Cranes har hovedbase i Bergen, og er Norges eneste kranprodusent. Selskapet har et bredt utbygget servicenettverk og er ledende innen sitt fagfelt.