2017-12-19-6978657ac1be30e34ad836fab37c3f4ca9dc5ba6 Fartyet "ESEA Provider" under oppryddingsaksjonen. Foto: eSea Marine

Forlatte anlegg fjernet!

Nylig fjernet Kystverket ytterligere 1,5 tonn avfall fra fire forlatte blåskjellanlegg i Sognefjorden.

Anleggene ble meldt inn etter Kystverket hadde ferdigstilt oppryddingsaksjonen av forlatte blåskjellanlegg i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane i 2016 og 2017. 
 
Undersøkinger viste at to av de fire anleggene i Sognefjorden hadde slitt seg og sunket til bunnen. Fra anleggene ble det fjernet 1460 kg utstyr og avfall som har gått til gjenvinning. I etterkant av arbeidet ble det utført en inspeksjon med ROV (fjernstyrt undervannsfarkost) for å dokumentere at havbunnen var fri for avfall.

‒ Arbeidet med å rydde gamle anlegg er alltid utfordrende, både for oss og for entreprenør, da det er så lite informasjon tilgjengelig om utforming, mengder og materialer. Bruk av ROV er kostnadsdrivende, men helt nødvendig for å kunne være sikker på at vi har fått fjernet så mye som mulig av de eierløse anleggene, både i overflaten og på bunnen, seier prosjektleder Lene Røkke Mathisen, i Kystverket.

Oppryddingsarbeidet i Sognefjorden ble utført av eSea Marine på oppdrag fra Kystverket.

En utfordring for trafikk og miljø
Eierløse blåskjellanlegg som har stått uten tilsyn i mange år er en utfordring for fartøy og miljø. For å hindre uønsket trafikkhendelser, skader på marint liv og miljø, har Kystverket valgt å fjerne anleggene.
Nylig engasjerte Kystverket også FSV Group AS til å fjerne anleggsrester i Årebrotsfjorden i Flora Kommune.

Oppryddingen ble iverksatt på kort varsel etter at Kystverket fikk meldinger fra fartøy som har fått taurester fra anleggene i propellene sine.

Tidligere i 2017 og 2016 har Kystverket fjernet rundt 600 tonn plast, metall og betong fra eierløse blåskjellanlegg i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. 
 
Kilde: Kystverket