2017-11-23-dc05c22e381b803e52076df4fd434ba281e200b3 Igjen diskrimineres vannscootere, og innen påsken 2018 skal bystyret vedta ny lokal forskrift om bruk av vannscootere i Bergen.

Lokal forskrift for bruk av vannscooter?

Bystyret har behandlet et privat forslag fra MDG som gjelder lokalt forbud mot vannscootere i Bergen kommune.

Vannscooterforskriften ble som kjent opphevet 18. mai 2017. Regjeringens forslag var til behandling i bystyret i mars, da bystyret avga høringssvar om at Bergen kommune var imot å oppheve forskriften. 

I lys av dette har Bymiljøetaten blitt bedt om å utforme en lokal forskrift. I sin vurdering av saken opplyser byrådet at planen er å levere forslag til ny forskrift innen 15. januar 2018, gjennomføre en påkrevd høringsrunde og så fremme saken for behandling i bystyret før påske 2018.

Dette betyr at Bergen kan få sin egen lokale forskrift om bruk av vannscooter i kommunen.

Norvald Visnes (H) sa i en kommentar til BT, at han skjønner ikke hva byrådet og kommunen tukler med. Bystyret kan ikke gjøre ulovlig det Stortinget har sagt skal være lovlig, og lokale forskrifter må gjelde alle fartøy, ikke bare vannscootere.

Vi regner med at siste ord i denne saken ikke er sagt..