2017-11-20-57399b1cae7480984256bd0dd810ca2d35355f2e Generalsekretær Endre Solvang i KNBF (lite bilde) liker ikke de foreslåtte avgiftsøkningene i Venstres budsjettforslag for 2018

KNBF protesterer mot Venstre!

Venstre ønsker i de nær forestående budsjettforhandlingene å la båtfolket betale mer for ny motor og dieselforbruk, ved å innføre HK-avgift og fjerne avgiftsfritak på diesel til fritidsbåt.

Baatsans.no har snakket med generalsekretær Endre Solvang i KNBF, som er lettere oppgitt over Venstres foreslåtte økte avgifter for båtfolket.

-Vi arbeider for å ivareta båtfolkets interesse, og har hatt en liten aktivitet opp mot stortinget, forteller han. Sammen med visepresident Jan-Inge Kleppevik i KNBF var de i møte med parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i FrP, på Stortinget, for å unngå de foreslåtte økte avgifter.
 
I følge Solvang er det sannsynligvis lite realisme for forslaget, da de ikke vil få FRP sin støtte. Han trodde heller ikke Venstres forslag ville få flertall, men budsjettforhandlinger er budsjettforhandlinger.
 
Solvang synes det er beklagelig at ikke Venstre ser konsekvensene av slike avgiftsøkninger. Fritidsbåtlivet er viktig for både kystkommuner og som rekreasjon for veldig mange. Med å fordyre båtlivet enda mer, ender det med at båtfolket heller velger ferieturer utenlands med fly som fremkomstmiddel til destinasjonen. Feriepengene blir da brukt utenlands, i stedet for i våre kystkommuner. Det kan jo ikke være en god distriktspolitikk? 
 
14. november kom President i Kongelig Norsk Båtforbund, Egil Kr. Olsen, med følgende kommentar:
 
Sjø- og båtliv er i dag en av landets største friluftsaktiviteter. Over halvparten av befolkningen er på båttur en eller flere ganger i løpet av året. Vesentlig økte kostnader ved båtbruk kan føre til at færre velger å anskaffe båt og vil heller anskaffe bobil eller bruke feriene på flyturer til sydlige strøk, med de miljømessige konsekvensene dette innebærer. Rent økonomisk betyr det at penger som ellers ville blitt brukt i Norge blir lagt igjen i utlandet.

De som allerede har båt, og fortsatt vil beholde den, vil bruke båten mindre og på kortere turer. Dette vil få negative økonomiske konsekvenser for næringslivet i kystkommunene, og spesielt i grisgrendte kommuner hvor båtturismen får stadig økende betydning for næringsgrunnlaget.
Under forutsetning av at avgiftsfritaket beholdes for fiskere og landbruket, vil en slik endring ha betydelige administrative og økonomiske konsekvenser for staten i form av regelverk, forordninger og et kontrollapparat som skiller «klinten fra hveten».

I stedet for å frata kystbefolkningen gleden av å eie og bruke fritidsbåt, bør friluftsliv på sjøen likestilles med friluftsliv på land! 

Politikerne burde være mer opptatt av å stimulere til økt båtliv, med alle fordelene som et aktivt båtliv innebærer, først og fremst for befolkningens helse og trivsel, men også økonomisk og miljømessig!