2017-11-13-95826ce5cb3d306d5a03790bd77135bd09aff259 Redningsskøytene har så langt i år reddet 30 mennesker fra drukning. (Foto RS)

Økende antall utlendinger drukner i Norge

Med 14 drukninger er oktober så langt den verste drukningsmåneden i 2017. Mennesker med utenlandsk opprinnelse utgjør nesten 20 prosent av statistikken så langt i år.

13 menn og én kvinne omkom som en følge av drukning i oktober. Det er fire personer flere enn samme periode i 2016.

Så langt i år har 85 personer omkommet. 15 av disse har utenlandsk opprinnelse.

– At nesten 20 prosent av de som drukner er mennesker av utenlandsk opprinnelse er urovekkende høyt. Vi vet at bildet er sammensatt. For mange av de som kommer til Norge som såkalte turistfiskere, har for liten kunnskap om båt og værforhold her i Norge. Her må det stilles strengere krav, sier Frode Pedersen, kommunikasjonssjef i Redningsselskapet, i en pressemelding.

Pedersen mener også at svømmeundervisning for innvandrere ville bedret den dystre statistikken.
–Den andre gruppen som gjør at drukningstallet er høyt skyldes mangel på svømmekunnskaper hos mange av våre nye landsmenn. Vi har verdens nest lengste kyst, og kanskje bør svømmeundervisning inn som en del av integreringen på et tidligere tidspunkt, sier Pedersen.

Flest drukninger i Telemark og Møre og Romsdal
Fylkene med flest drukninger er Telemark og Møre og Romsdal, som begge har 13 drukninger i 2017. I andre enden av statistikken finner vi Østfold og Hedmark, som så langt i år ikke har en eneste drukningsulykke.

Syv av de omkomne døde i forbindelse med bruk av båt. Så langt i år har 29 mennesker omkommet etter båt- og kajakkulykker. Den nest hyppigste årsaken er fall fra brygge.
 
For detaljert fylkesvis statistikk se : Redningsselskapets drukningsstatistikk
 
Redningsselskapet tok over drukningsstatistikken etter Norsk Folkehjelp fra januar 2017.