2017-10-23-d8c00a9868dc7e92b244e1dd76bd3d6ef63b5077 Oppfinner Dag Frode Aasnes (til venstre) og forretningsutvikler Helge Trettø Olsen (til høyre)

Løsning mot Spøkelsesteiner

Gründer, dataingeniør og hobbyfisker fra Sandnes, Dag Frode Aasnes, mistet i fjor en krabbeteine. Det igangsatte noe som kan vise seg å bli et forretningseventyr.

Spøkelsesteiner, kalles de. Mistede krabbe- og hummerteiner blir liggende i årevis som evige drapsmaskiner. Fisk eller skalldyr som havner i disse, har liten mulighet for å slippe ut igjen. Når de så sulter ihjel, fungerer de som agn og tiltrekker seg nye, som igjen blir fanget. Norske dykkerklubber, på betalt oppdrag fra Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har funnet og fjernet tusenvis av slike. 

Det er imidlertid ikke bare for dyr og faunaen i havet at dette er et problem. Som Aasnes selv erfarte, er det ikke noe hyggelig å miste kostbart utstyr på havet. Millioner av slike teiner mistes hvert år på havet verden over. De vanligste årsakene er at teiner driver av til dypere vann, men også båtpropeller kan kutte tauene.
 
Ideen går ut på en ekstra flyteenhet som blir med krabbeteinen ned. Dersom teinen blir liggende lenge under vann, løses enheten ut.
 
Dette skjer ved hjelp av en utløsermekanisme basert på råtnemateriale, men det jobbes også med en elektronisk versjon med tidsforsinkelse. Denne løser ut flyteenheten etter 7 dager under vann. Den elektroniske versjonen vil være utstyrt med en diode som blir liggende å blinke i vannflaten. Her ligger også uante muligheter i nær fremtid.
 
IOT (internet of things) er i en rivende utvikling, og om ikke lenge ser oppfinneren sammen med forretningsutvikler, Helge Trettø Olsen, for seg at produktet kan utvides til å også å omfatte varslings-, og posisjoneringsmuligheter.