2017-10-12-fbe5bf8042251bf08754daf8d50ae012bda2b04e Redningsselskapets statistikk viser at 11 personer døde som følge av drukning i september. (foto RS)

Ingen personer druknet fra fritidsbåt i september!

Totalt var det 11 personer som druknet i september, ni menn og to kvinner, viser ferske tall fra Redningsselskapet, men ingen av dem druknet i forbindelse med bruk av båt i september måned.

11 drukninger er én person mer enn i september 2016. Totalt har 71 druknet så langt i år, mot 74 i tilsvarende periode i fjor.
 
–Den dystre statistikken toppes av Møre og Romsdal, Rogaland og Nordland, som alle har 10 drukninger så langt i 2017, opplyser pressevakt Lars Mosby Enger i Redningsselskapet.
 
10 av de omkomne var norske statsborgere, mens mannen som ble funnet druknet i Mjøsa i september var dansk.

Tenk egensikkerhet
Ingen druknet i forbindelse med bruk av båt i september måned. 
 
– Det er positivt at færre drukner i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Forhåpentligvis ser vi etterhvert en god effekt av vestpåbudet som ble innført i 2015. Drukningstallene er likevel for høye. Kanskje burde flere som befinner seg i nærheten av sjøen eller bruker brygger og svaberg som fiskeplass, tenke egensikkerhet, sier komminikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet.
 
Drukningene fant sted i Rogaland (3), Nordland (2), Rogaland (2), Møre og Romsdal, Oppland, Nord-Trøndelag, Vest-Agder
 
*I et flertall av hendelsene i september er det antatt at det dreier seg om drukning, da de avdøde er funnet i vann. 
 

Se full statistikk på www.rs.no/drukning