2017-09-26-89a1e4fea26cef0ce494c55785239978229b4551 Her kan du se livet under vann på direkten, her fra unndervannskamera

Se Sakte-TV under vann!

En ny livestream gjør at du nå kan følge med på dyrelivet under vann i Haugesund døgnet rundt. Kameraet filmer både fisk og hummer som holder til ved de kunstige revene som ble satt ned for noen år siden.

Haugesund har vært gjenstand for omfattende ryddedugnader av dykkere de siste seks årene, og som et resultat av disse ”Project Aware Smedasund”-aksjonene har både torsk, sei og hummer kommet tilbake til Haugesund havn.
 
Sakte-TV under vann
Livestreamen er et samarbeid mellom Slettaa Dykkerklubb, Foreningen Hummerhuset og selskapet Steinsvik. Styreleder for Dykkerklubben og Foreningen Hummerhuset, Åge Wee, forteller at kameraet har vært gjennom en testperiode på to måneder før livestreamen nå lanseres for alle. Dermed blir bildene tilgjengelige for alle som ønsker å følge med på aktivitetene rundt de kunstige revene fremover.

– Det har blitt et fantastisk liv der nede bare i løpet av de siste par årene, noe selvsagt de kunstige revene også har bidratt til. Med sakte-TV som et innarbeidet og populært konsept har jeg tro på at mange har interesse av å følge havna under vann, sier Åge Wee. 

– Vi har blant annet satt opp en linje som går direkte til alle TV-skjermene i hotellrommene på Scandic Maritim i Haugesund. Så utenom å se streamen på Steinsviks hjemmeside kan man nå også ligge på hotellrommet og følge med på alt som skjer under vann i havna, sier Wee.

Wee forteller videre at kameraet skal sende direkte så lenge det er liv i det. Hver tredje uke er dykkere fra Slettaa Dykkerklubb nede for å rengjøre kameralinsen slik at det ikke gror igjen.

Viktig prosjekt
Undervannskameraet er levert av Steinsvik AS og er det samme som brukes av oppdrettsnæringen for å overvåke laksen. Kameraet kan blant annet styres fra datamaskinen til å filme den retningen man ønsker. Bjørnar Apeland, daglig leder i Steinsvik AS, forteller de likte ideen til prosjektet fra første stund.

– Dette er et veldig spennende prosjekt, og da ideen ble presentert for oss fant vi ut at vi hadde et kamera som kunne passe. Dykkerklubben har gjort en viktig jobb med rydding av havbunnen, og vi som selv er tett på sjøen ønsker å bidra til større oppmerksomhet rundt å holde den ren. Nå får vi også litt blest rundt Smeasundet, hvor det tidligere ikke var noe særlig dyreliv på grunn av alt søppelet, sier Apeland.

Han legger til at så lenge undervannskameraet vedlikeholdes og renses jevnlig kan det filme direkte fra sundet i flere år.

Se livestreamen fra Smedasundet her

Kilde: Wee Marine