2011-05-02-cfb2e4bb4962c83c5292d961952c9ba6a5300019 Sjøfartsdirektoratet tar ansvar og tilfører mer penger til et meget viktig arbeid.

Gjenopptar viktig sjøsikkerhetsarbeid!

Norge er igjen med i standardiseringsarbeidet for fritidsbåter! Norges båtbransje, båtbrukere og sjøfartsmyndigheter vant fredag 29.04 en stor seier.

Norge er igjen fullverdig medlem i den internasjonale komiteen ISO TC-188. Komiteen som utarbeider sikkerhets-standarder for design, produksjon og utrustning av fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet har stilt midler til rådighet for å gjenoppta dette viktige sjøsikkerhetsarbeidet.

Siv.ing. Eivind Amble, en Norges mest kjente båtkonstruktører, har sittet som leder av
K-146 i mange år. Han har mer eller mindre alene, representert Norge i et utall tekniske komiteer og utført et formidabelt arbeid med å representere Norges syn i arbeidsgruppene som har utviklet sikkerhetsstandarder. Båt-Norge er Eivind Amble en stor takk skyldig for at regelverket nå til en viss grad tar hensyn til norske forhold.

Sjøfartsdirektoratet tar nå over lederrollen i K-146. Amble blir med i arbeidet en tid fremover for å sikre kompetanseoverføring.

KNBF er glade over at deres innsats har båret frukter, og lettet over at dette viktige arbeidet blir gjenopptatt.
Dette melder Generalsekretær Reidar Kjelsrud fra KNBF på deres hjemmeside Les hele saken her.


Norsk Standard beskriver også viktigheten av dette arbeidet, de måtte melde seg ut i 2009 pga pengemangel.
 Norge har en av verdens største tettheter av fritidsbåter og nordmenn har lange tradisjoner som båtbyggere. En rekke steder i Norge brukes båtene året rundt blant annet til persontransport til og fra arbeidsplasser, boliger, kjøpesteder og skoler. I stadig økende grad brukes fritidsbåter også til utleie til norske og utenlandske turister. De klimatiske forholdene i Norge medfører at fritidsbåter ofte møter langt mer krevende vind-, sjø- og temperaturforhold enn hva som er vanlig i andre EØS-land, for eksempel rundt Middelhavet. Dette må reflekteres i sikkerhetskravene til båtene.