2017-09-20-d505139c4183d4cdfb0f6a954b6e0c44c843c667 Fra 1. oktober trer den nye ordningen i kraft, departementet har utarbeidet en grafisk fremstilling

Hvordan levere en vraket fritidsbåt?

Miljødirektoratet refunderer etterskuddsvis hele eller deler av utgiftene for transport av kasserte fritidsbåter til mottak. Den som leverer fritidsbåten vil motta kr 1000,- per båt.

I følge Miljødirektoratets nettsider informere de nå om hvordan den nye ordningen skal fungere i praksis, og det er de som administrerer ordningen og betaler ut tilskuddet til den som leverer en kassert båt til mottaket.
 
Foreløpig er det kun 2 mottak som også er godkjent for å håndtere større og/eller mer kompliserte båter opp til 49,21 fot (15 meter). Disse mottakene kan ta imot både store og små båter allerede i dag. Flere anlegg er til godkjenning og vil bli operative i løpet av den nærmeste tiden.

Oversikt over godkjente mottak for større båter kommer på nettsiden sortere.no, og dersom du ikke finner et anlegg i din kommune kan du ta kontakt med renovasjonsetaten i din kommune.

Små fritidsbåter kan leveres til avfallsmottak i kommunen, eller i nærheten av kommunen, fra 1. oktober 2017. Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og lignende farkoster kan også leveres til mottakene i kommunene.

Søke refusjon for en kassert fritidsbåt
For alle fritidsbåter opp til 15 meter (49,21 fot) som leveres til mottak blir det utbetalt 1000 kroner per båt.
Det må søkes om refusjon i perioden, 1. januar til 1. desember, samme år som båten er kassert. 

Hvordan søke:

1. Den som eier eller den som leverer inn en fritidsbåt, må ha med dette skjemaet til avfallsmottaket for signering/ bekreftelse på at båten er levert. Alle felter i skjemaet må fylles ut.

2. Eier eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden.

Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.
 
Mer info og skjema finner du hos Miljødirektoratet sine nettsider