2017-09-19-8d5a9112a0ce866474a7e1c653a1db91398777cc Hummerregistreringen blir klar i løpet av uke 38

Nye strenge regler for hummerfiske

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye regler for hummerfiske. Dette innebærer blant annet at absolutt alle som skal fiske hummer må registrere seg før fisket starter. Dette gjelder altså både fritidsfiskere og fiskere som er registrerte i Fiskermanntallet.

Registreringsskjema er ikke klart enda, men i løpet av denne uke kan alle som skal fiske hummer registrere seg på deres nettsider – fiskeridir.no.

Fiskeridirektoratet mottar for tiden svært mange henvendelser og de fleste gjelder hvordan man skal registrere seg for årets hummerfiske som starter 1. oktober.

Når skjemaet er ferdig utarbeidet vil registreringen skje elektronisk på Fiskeridirektoratets nettsider, og det er ingen søknad som skal behandles. De som registrerer seg vil motta en kvittering og et unikt nummer som skal brukes ved merking av teinene.

Andre endringer i regelverket

Endringene er som følger og trer i kraft straks:

Obligatorisk påmeldingsordning.

På Skagerrakkysten (avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr) innføres det et maksimalmål for hummer på 32 cm (totallengde). 

Minstemål for hummer skal være basert på (kun) totallengde. (Minstemålet for hummer er i hele landet 25 cm)

Hummerteiner skal fra og med årets sesong røktes minst en gang per uke.

Rapporteringsplikt for hummer som oppbevares i sjøen i desember. 

Det er ikke lenger forbudt for fritidsfiskere å sette krabbeteiner på grunnere vann enn 25 meter.

Det er nå lov å sette/trekke teiner på søndager, også på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Vest-Agder. (Det er fortsatt forbudt å sette eller trekke teiner til fangst av hummer på kyststrekningen Vest-Agder til grensen mot Sverige fra en time etter solnedgang til en time før soloppgang.)

Reguleringer for 2018:

Påbud om bruk av (nedbrytbar) bomullstråd i hummerteiner.

Det vil ikke være krav om at hele teinen lages av nedbrytbar bomullstråd, tråden skal virke slik at et panel i teinen faller ut etter en viss tid. Gamle teiner vil fortsatt kunne brukes ved å ettermontere bomullstråden. Nærmere beskrivelse av hvordan dette skal gjøres vil komme.

Forbud mot fritidsfiske med garn på grunnere vann enn 25 meter i Skagerrak i perioden fra og med 1. juni til og med 15. august.

Fredning og fangst

Hummer med utvendig rogn er fredet hele året.

Fra 1. oktober klokken 08.00 kan man fange hummer over hele landet.

Fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane kan man fangste til og med 30. november.

I resten av landet kan man fangste til og med 31. desember.

Hummer er bare tillatt å fiske med teiner tilpasset hummerfiske. Hummer tatt med annen redskap skal settes tilbake i sjøen.

For øvrig starter hummerfisket 1. oktober og varer til 1. desember fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane, og til og med 31. desember fra Møre og Romsdal og nordover.