2017-09-06-1c6cfd8faece8b2e4bd6f9f6d40e20bc6580391c RS «Sundt» på Stord er blant redningsskøytene som nå trenger mer mannskap.

Redningsskøytene trenger flere frivillige

Tre av fire frivillig bemannede redningsskøyter trenger mannskap. I enkelte deler av landet er situasjonen kritisk.

–I Region Vest trenger vi folk i Måløy, i Solund og Gulen og på Stord. Redningsskøyta som hører til i Gulen og Solund tar også i mot frivillige som bor i Nordhordland, da de kan veksle på stasjonering, sier regionleder Endre Ytreland. 
 
Halvparten av Redningsselskapets 50 redningsskøyter er bemannet av frivillig besetning. Disse utgjør vaktlag som er i beredskap i snitt to døgn i måneden.
 
I Oslo, Kristiansand, Stavanger og Bergen er det ventelister for å være med som frivillig. Slik er dessverre ikke situasjonen i resten av landet. Konsekvensen av manglende mannskaper er at de resterende vaktlagene må ta flere skift.
 
Krever litt- gir mye
–I utgangspunktet trenger du ikke noen andre kvalifikasjoner enn at du er komfortabel på sjøen og motivert til å bidra til en givende tjeneste, der du må ha minst åtte vakter i året, sier Ytreland. 
 
Han håper flere vil se verdien av en fritidsaktivitet med samfunnsmessig betydning.
 

–Å være frivillig på en redningsskøyte krever en god del tid, men gir utrolig masse tilbake! Redningsselskapet dekker alt du trenger av kurs. 

Les mer om hvordan du kan bli frivellig hos RS