2017-08-23-315e22e74e235fc3d95c15d28826091460095446 Finske båter er fremdeles populær i Sverige og Norge, selv om det blir solgt litt mindre i år enn i samme periode i fjor

Pulsen pa Finsk batbransje

Den Finske bransjeorganisasjonen Finnboat mener oppgangen i økonomien gjenspeiles positivt i båtmarkedet deres.

"De kalde vår- månedene fikk handelen, spesielt med småbåter til å stoppe, men situasjonen ble korrigert i stor grad i juni-juli. Etter hvert som de økonomiske utsiktene er mer positive og været varmere kan vi forvente at hjemmemarkedet blir bedre nå i august, estimerer Båtbransjens administrerende direktør Jarkko Pajusalo i Finnboats.
 
Etter den flytende båtmessen i Helsingfors, som åpnet 17. august, tok de pulsen på Finsk båtbransje. Bryggene er igjen fulle, så det er positivt, forteller Pajusalo. Det var over 166 utstillere som totalt presenterte over 275 båter. De melder om godt salg på båtmessen.
 
Fremdeles betyr eksporten mye for Finlands båtbransje og Sverige styrket sin posisjon som det viktigste eksportlandet: Sammenlignet med samme periode i fjor økte handelen med 21 prosent til 45,7 millioner euro i januar-mai, og 3700 båter ble eksportert over den vestlige grensen.
 
Båtindustrien er en betydelig arbeidsgiver i Finland: Totalt arbeider det 3500 mennesker i båtbransjen og de sysselsetter over 4000-6000 personer. Finland, har en sterk egen produksjon, mye større enn de andre nordiske landene, og andelen av eksport de siste årene er hele 73 prosent.
 
Hjemmemarkedet
På hjemmemarkedet i Finland har båtsalget holdt seg ganske likt som i fjor. På de første  syv månedene av året, er det registret 3013 båter, to prosent mindre enn i fjor. En vesentlig endring er den raske veksten av vannjet/scooter salget: 620 vannjet/scootere ble registrert, det er nesten syv prosentene mer enn i fjor.
 
Hoveddelen av registrerte båter  er vanlige motorbåter, 76%. 
 
Salg av store seilbåter derimot har vært særdeles svak, som de så tendensen til allerede i starten av året. I 2016 ble det registret 22 seilbåter, mens i samme periode i år, ble kun 5.
 
Tabellen viser salget i hjemmemarkedet :

 

1-7/2017

1-7/2016

Forandring

01 Motorbåt

2 295

2 402

-4,5 %

02 Seilbåt

5

22

-77,3 %

03 RIB

58

35

65,7 %

04 Hydrokopter

3

-

-

05 Vannjet/scooter

620

581

6,7 %

06 Motorsegler

-

1

-100,0 %

07 Luftputefarkost

5

-

-

08 Annan

26

33

-21,2 %

Totalt

3 012

3 074

-2,0 %

  
 
Båteksporten
Summen av Finlands båteksport i januar-mai var 106,6 millioner euro. Sverige og Norge er fortsatt de største eksportlandene, hvor over 70 prosent av Finlands båteksport går til. I begynnelsen av året var veksten størst til USA, Russland, Tyskland og Sverige, mens eksporten til Norge, Storbritannia og Frankrike falt.
 
Finlands båteksport har gått litt ned i forhold til i fjor. Årsaken til dette er at i begynnelsen av fjoråret ble det eksportert to båter til Malta, med en totalverdi på over 30 millioner euro.
 
"I begynnelsen av 2017 ble det ikke gjort like store enhetssalg. På den annen side økte eksporten til USA og Russland mye, og disse landene er tilbake til TOP5 i Finlands eksportmarked, sier Jarkko Pajusalo.
 
Tabellen viser de 5 største eksportlandene fra januar til mai:

 

Milj. €

forandring

2017

2016

1. Sverige

45,7

+21 %

3700   

3141 

2. Norge

32,8

-10 %

2513  

2838

3. Tyskland

4,2

+23 %

173  

120

4. USA

2,9

+1591 %

4  

1

5. Russland

2,7

+39 %

132  

39