2017-08-02-51926ebdea1d969721c688724ffaff2d083484e5 Ved hjelp av kartleggingen fra luften med Drone så de at det lå belter med søppel og vrakgods (Foto: Kystverket)

Kystverket tok ansvar for opprydding av sjøveien etter flommen i Nordfjord!

Status for opprydningsarbeidet i Nordfjord var at Kystverket avslutter sin innsats 1. august, da drivgods og gjenstander i sjøen ikke lenger er fare for skipstrafikken.

Ifølge Kystverket.no  er det nå strandrydding og annet som gjenstår, og det vil de berørte kommunene sammen rydde opp i, da dette anses overveiende som et søppelproblem.
 
Kystverkets egne ressurser og Kystvakten har gjort et betydelig arbeid etter flommen i Nordfjord. Disse besto av LN-KYV, et innleid helikopter, BB Supporter, MS Slåtterøy og KV Tor.
 
Kystvaktskipet KV Tor, som var med på ryddingen, brukte Kystverkets drone i kartleggingen av områder som krever ryddeinnsats. De registrerer i tillegg strandområder som krever rydding, og rapporterer om disse direkte til fylkesmannen. 
 
Hovedfokus av innsats har vært rettet mot drivgods som kan være til fare for ferdsel i fjordene. 
Oversikten som fås ved hjelp av observasjoner fra luften er gull verdt for mannskapet som rydder i fjorden. Innsatsen som KV Tor gav når de ankom rområdet, med blant annet ved hjelp av drone, var av stor verdi for arbeidet.    
 
Det var etter det massive regnværet natt til mandag, 24 juli, at områder i Nordfjord i Sogn og Fjordane opplevede at de store vannmengdene førte til oversvømmelser og flomlike tilstander. Konsekvensene er blant annet at både bygninger, stein og trær er tatt av vannmassene, og mye av dette er havnet i fjorden. 

Ved hjelp av kartleggingen fra lufta så de at det lå belter med søppel og vrakgods i områdene ved Anda og Lote. 
 
– Vi takker Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, alle berørte kommuner og Kystvakten for godt samarbeid under opprydningen, sier vaktleder i Kystverkets beredskapsvaktlag, Steinar Lodve Gyltnes.