2017-07-17-3423a176507656316fc73114129ecd137a45a6b3 Illubilde: Vis hensyn og ta sikkerhet på alvor

Oppfordrer til å vise hensyn!

Redningsselskapet og Gjensidige er opptatt av at de som ferdes på sjøen tar sikkerhet på alvor og forholder seg til hverandre på en god måte. Det betyr at de som kjører raske båter tar ekstra hensyn til de mykere trafikantene på sjøen.

I en Undersøkelsen som nylig er gjennomført av Ipsos for Gjensidige fortelles det i en pressemelding at 
Høy fart og ekstremkjøring irriterer båtfolket.
 
Videre sies det;
 
Halvparten av alle båteiere opplever at andre båtførere er til sjenanse og bryter fartsgrensene til sjøs
 
45 prosent sier de har opplevd dette. Undersøkelsen som nylig er gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at 33 prosent svarer at de opplever dette av og til og 12 prosent svarer ofte.
 
- Om sommeren tilbringer tusenvis av nordmenn ferien ved sjøen. Ikke alle finner den ”roen” de skulle ønske. Høy fart, støy og kjører for nærme er flere momenter som irriterer store deler av båtfolket, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.
 
Redningsselskapet og Gjensidige er derfor opptatt av at de som ferdes på sjøen tar sikkerhet på alvor og forholder seg til hverandre på en god måte. Det betyr at de som kjører raske båter tar ekstra hensyn til de mykere trafikantene på sjøen.
 
- Vi ønsker at fleste mulig skal skaffe seg kompetanse før de setter seg i en båt. Vi ser helt klare tendenser til at motorstørrelse og fart har økt betydelig de siste fem til ti årene, sier kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet.
 
Etter at det ble lov å bruke vannscooter har dette også blitt et mulig problem for mange.
 
 - Vannscootere holder ofte på nær land, og da er det viktig å være ekstra observant med tanke på badende. Dessuten er det viktig å huske på at fartsgrensen nær land er fem knop - også for vannscootere, sier Voll.
 
Alle er nok ikke klar over at de kan være en plage for andre.
 
Senk farten og ta hensyn til omgivelsene. Da blir det sikrere og ikke minst, mye hyggeligere for alle som oppholder seg på sjøen, sier de to kommunikasjonssjefene.

Fakta om undersøkelsen:
Undersøkelsen er gjennomført våren 2017
4300 personer over 18 år har deltatt, deriblant 1100 personer som disponerer båt i fritiden
Vestfold topper oversikten med 70 prosent som ofte eller av og til har opplevd sjenanse.
Sørlandet og flere kystfylker skiller seg ut der i overkant av 60 prosent svarer det samme.
Nord i landet er det få som opplever dette.