2017-07-11-e2fae171640500caf2fa19d928a21ab17feb8176 Kommuner står ikke fritt til å forby eller regulere vannscooterbruk gjennom lokale ordensforskrifter, vannscooter er likestilt med andre fritidsfartøy (ill.foto)

En lokal fartsforskrift vil gjelde likt for alle fartøytyper!

Flere kommuner prøver å regulere bruken av vannscooter etter den nasjonale opphevelsen av vannscooterforskriften som likestiller, helt korrekt, alle fritidsfartøy.

Kystverket går nå ut med informasjon til kommunene etter at de har fått mange spørsmål om muligheten de har til å regulere bruken av vannscooter.
 
Det er spesielt gjennom havne- og farvannsloven kommuner fortsatt kan fastsette særskilte bestemmelser om vannscooterbruk mm. gjennom lokale forskrifter, heter det i en veiledning fra Kystverket.
 
Kystverket forteller at på bakgrunn av mediedekning og henvendelser har de erfart at det forekommer usikkerhet rundt kommuners adgang til å regulere bruken av vannscooter.  Og Kystverket gir nå nærmere informasjon om kommunenes adgang til å fastsette bestemmelser om bruk av vannscooter ved hjelp av lokale forskrifter i medhold av havne- og farvannsloven. 
 
Du kan lese saken i sin helhet hos Kystverket, men det som kommer helt tydelig frem er at det viktig å merke seg at en lokal fartsforskrift vil gjelde likt for alle fartøytyper, med unntak av visse fartøyer under utrykning. Begrepet fartøy er definert i havne- og farvannsloven § 6. Kommuner kan altså ikke vedta at lokale fartsbegrensninger kun skal gjelde for vannscootere, men på den annen side vil en lokal fartsbegrensning også omfatte vannscootere.