2017-06-23-6cc7489ffc6113c27ae9eb1fb6477dafb4d8ac4d DAB-kanaler har ulik dekning fordi de sendes i to ulike sendernett. NRKs radionett dekker 99,7 prosent av befolkningen mens kommersiell radio dekker 92,8 prosent.

Vanlig misforståelse om DAB-dekningen!

- Mange vet ikke at det er to riksdekkende DAB-sendernett, og at det forskjell på dekningen til disse to nettene, sier Ole Jørgen Torvmark.

Det skal være god DAB-dekning langs kysten
 
Det går i bytte av radio på båtverkstedene om dagen, og nå har P4, Radio Norge og NRK også sluttet å sende på Fm nettett på Vestlandet. 
 
- Ta med DAB-radio i sommer, men husk å gjør et nytt kanalsøk på radioen når du flytter den over større avstander, sier Torvmark, da er du sikker på at den tar inn alle tilgjengelige kanaler.
 
-det er forskjell på dekningen på disse to nettene, forteller Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.
 
NRKs DAB-sendernett dekker minst 99,7 prosent av befolkningen. Riksblokka, altså DAB-sendernettet til de kommersielle kanalene, dekker 92,8 prosent. 
 
- Noen konkluderer litt for fort med at «det ikke er dekning på DAB», der det i realiteten er dekning for NRKs kanaler, sier Torvmark. 
 
Dekningskartet på radio.no/dekning viser dekningen for de to DAB-nettene.
 
I Stortingsmeldingen «Digitalisering av radiomediet» (2011) satte myndighetene som krav at NRKs DAB-sendernett måtte dekke 99,5 prosent av befolkningen, og at det kommersielle nettet måtte dekke 90 prosent.
 

NRK sluttet å sende på FM i Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane onsdag 21. juni.

Kilde:Digitalradio Norge