2017-06-13-d4fb63ac27d9d009494d324a07af72c4fe6589eb Foto: Norsk Friluftsliv

Vannscooter debatten fortsetter!

Siste: Regjeringen bekrefter at kommuner KAN forby vannscooter lokalt, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

Rett etter at Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var ute i pressen og sa at kommunene som ønsker et totalforbud mot vannscooterkjøring må begrunne og synliggjøre at vannscootere er farlige for andre. Han var klar i sin tale: vannscootere kan ikke forbys bare fordi kommunen misliker dem.
 
Det er tydelig at her er det rom for mange tolkninger, og her er et utdrag fra den siste som kom fra Norsk Friluftsliv :

I flere medier hevder representanter fra vannscooterimportørene at kommunene ikke kan forby vannscooter i sine områder. Det er IKKE riktig. - Kystverket, Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet er tydelige på at kommuner som har gode grunner til å forby vannscooterkjøring, har full anledning til å gjøre dette, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

Kan reguleres særskilt
På sine nettsider skriver både Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet at «bruk av vannscooter kan reguleres særskilt gjennom lokale ordensforskrifter for å ivareta hensyn til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv.»

I kjølvannet av regjeringens vannscooterfrislipp, sendte Norsk Friluftsliv nylig ut et brev til norske kommuner med informasjon om lovverket som kan brukes for å forby eller begrense vannscooterkjøring.  
Regelverket gir kommunene muligheten til å forby vannscooterkjøring i eget sjøområde, med unntak av farleder. De kan også forby bruk av vannscootere i vann og vassdrag. Dette er i tråd med regjeringens ønske om kommunalt selvstyre.” (kilde: Norsk Friluftsliv - NTBinfo)
 
Så kampen om at Vannscootere skal kunne brukes på lik linje med båter i de aller fleste områder, fortsetter tydeligvis.  
 
Hva blir neste utspill??