2017-06-12-59e2df351ec3c4f0d6e108936ff6e36052bb2d3e FOTO RS: Generalsekretær Rikke Lind og president Nicolai Jarslby i Redningsselskapet vil kjempe for å beholde Småbåtregisteret. Her er de på helgas representantskapsmøte.

Redningsselskapet kjemper for Småbåtregisteret!

Redningsselskapet (RS) har besluttet at de vil kjempe for å få beholde dagens småbåtregister. Dette ble bestemt på helgens representantskapsmøte på Gardermoen, melder RS.

RS driver i dag landets største register for fritidsbåter under 15 meter. Småbåtregisteret er basert på frivillig innmelding, og har i dag 155 000 aktive båter registrert.

RS representantskap ønsker å presisere at de ikke er imot et obligatorisk register for fritidsbåter i Norge, men har fulgt myndighetenes ønske om at dette så langt skulle være frivillig.

– RS har brukt 12 år på å bygge opp Småbåtregisteret til en unik database med sikkerhet som førsteprioritet. De har allerede de digitale verktøyene som skal til for å drifte et obligatorisk register, og vi tar gjerne på oss ansvaret dette innebærer, sier president Nicolai Jarlsby i RS.

Rent juridisk bør det ikke være noen hindringer for en slik løsning. Registeret er allerede tilgangs-beskyttet, og det er i dag mye enklere å i vareta personvernet enn det var da myndighetene drev båtregister frem til 2004. På lik linje med at forsikringsbransjen i dag kan kreve inn årsavgift på bil, mener RSt at de kan videreføre en tilsvarende god ordning for obligatorisk registrering av fritidsbåter i Norge.

Overskuddet fra Småbåtregisteret finansierer i dag driften av 10 frivillige redningsskøyter kysten rundt, året rundt. Redningsselskapets representantskap er ikke sikre på at inntektene fra et statlig drevet register kommer båteierne til gode i like stor grad som i dag.

Kilde: NTBinfo