2017-05-30-403f642082496547b12f5827d4c2944f98243933 Vi får endelig en ny båtlivsundersøkelse, i 2012 hadde vi den forrige

Opinion AS leverandør av ny Båtlivundersøkelse 2017

Kongelig Norsk Båtforbund og samarbeidspartnere vil ha oppdatert faktagrunnlag om båtlivet i Norge og presentasjon av resultatet skjer på Fritidsbåtkonferansen 2018

Til denne viktige jobben er markedsanalysebyrået Opinion AS valgt som samarbeidspartner etter en omfattende anbudsrunde.

 
Opinion AS fremstår som markedsledende på innsamling av data og meningsmålinger i Norge. De har meget lang fartstid i bransjen og er heleid av norske interesser. Referanselisten deres er lang og god, blant annet Båtlivundersøkelsen 2012.
 
Årets undersøkelse vil planlegges frem til sommerferien og datafangst gjøres i august/september. Databearbeiding skjer i oktober til januar og presentasjon skjer på Fritidsbåtkonferansen 2018. Denne gangen er vi også interessert i å kartlegge trender og utviklingstrekk i båtlivet fra 2012 til i dag.
 
Båtlivsundersøkelsen skal ta for seg alt fra bruk og deltakelse, kostnader og verdiskaping, til holdninger til miljø, klima, lover, regler og sjøsikkerhet. Initiativtaker til undersøkelsen er Kongelig Norsk Båtforbund. Prosjektorganisasjon for gjennomførelse av undersøkelsen består av representanter fra KNBF, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Telenor Kystradio. Undersøkelsen er sponset av Nærings- og handelsdepartementet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Telenor kystradio, Redningsselskapet, Båtens Verden, Norges Seilforbund, Norsk Test, Norboat og KNBF.