2017-05-24-5653092774a5816d1b5560c36115b5af720a8c9e Utenfor Stortinget (tv) Peter L. Larsen, Endre Solvang og Erik Brauner

Bransjen godt representert!

Båtpolitisk seminar hadde fokus på vrakpant ordningen som regjeringen lanserte i statsbudsjettet, men her er det mange løse tråder før man kan ta den i bruk.

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), i samarbeid med Fremskrittspartiet og Høyre, hadde invitert til båtpolitisk seminar på Stortinget. Hensikten var å sette fokus på det viktige offentlige utviklingsarbeidet som nå pågår og trekke aktuelle stortingspolitikere og partier med i denne prosessen. Alle stortingsrepresentanter var invitert, men dessverre kom det ingen representanter fra de andre partiene. 
 
Generalsekretær i KNBF, Endre Solvang, uttrykte skuffelse i etterkant av møte over at de ikke tok seg tid til å høre hva både bransjen, offentlige representanter og de kommersielle aktører kom med av innspill. Særdeles viktige innspill i så måte. Solvang uttrykte også forundring  over at KNBF som representerer en så stor del av norsk båtliv gjennom deres medlemmer, sjelden eller aldri blir tatt med på råd når nye regler og lover skal formes. Det gjenspeiler også enkelte ”tulleregler”, som blir lansert og gjennomført (vestpåbudet nevens som ett som kunne vært bedre utført).
 
Fra Båtbransjens eget forbund Norboat, var Erik Brauner sterkt representert og han kunne ikke si seg mer enig med KNBF, om politikerne og det å bli hørt. Erik Brauner forteller at bransjen selv har i mange år kjempet for miljøtiltak og forslag, men stort sett har papirer og lovnader bare gått ut og inn i skuffen til de ulike regjeringer. Nå håper han de setter i gang, raskest mulig, selv om ikke alt er klart. - Vi må starte med en prøveordning, og ta utfordringene etter hvert som de kommer. La oss gi det ett år, deretter kan vi evaluere og tilpasse underveis. Vi kan ikke sette påbud og regler før vi har kommet i gang.
 
Bransjen, den viktigste i denne debatten og bransjen er uskyldig for de har tatt ansvar”  
-kommentar fra Erik Brauner under debatten.
 
Peter L. Larsen i Norges Seilforbund kom også med gode innspill
Han var klar på at vi som båteiere må være med å bidra, og de har i lang tid ønsket seg en registreringsplikt. Om det heter vrakpant eller ”gulrot” er det komplisert prosess før man kan vrake en båt og utfordring hvordan man får den til en avfallsstasjon. 
 
Å sette et tak på 15 000,- er også litt spesielt og vi kan stille ulike spørsmål som; Er det en vanlig seilbåt, fritisdsbåt, eller er det en fiskebåt som er ombygd til fritidsbåt? Da er det gjerne så mye mer spesialavfall at man kan plusse på en null for å få den skrotet. 
 
Det er så mange hensyn å ta, men vi må få fart på dette. Det første vi må ta stilling til er hvordan eierløse båter skal håndteres. Det som ofte er en sannhet er at den siste eieren av en båt er ofte den som har minst penger.

Utgått båt trenger ikke bare være avfall det kan også være en ressurs.
Det positive som kom ut av seminaret var at alle enes om at båtlivet er en positiv og viktig del for en stor del av befolkningen, så båtene må ikke bli et problem. Ved å skape en bæredyktig gjenvinning kan dette etter hvert generer mange arbeidsplasser og bli en ressurs for oss. 
 
Det er mange kloke hoder som hver dag tenker resirkulering og gjenvinning, så sammen må vi klare å skape gode ordninger og politikerne må på banen. Endre Solvang kom også med en god kommentar til politikerne om at de ikke må glemme at båtfolket betaler rikelig med moms og avgifter på alt de kjøper, men de sjelden eller aldri får noe tilbake. Så nå er det deres tur.
 
Fra Batsans.no sin side skal vi prøve å følge debatten og ikke minst prøve å belyse hva de ulike partiene mener og står i henhold til dette.  Det er snart stortingsvalg, og for Båtfolket, som representerer en stor del av befolkningen er vi opptatt av dette. 
 
Har politikerne virkelig satt seg inn i problemstillingen, vi er litt usikker når vi ser prioriteringene at ikke en representant fra de andre partiene valgte å stille? Og spesielt de partiene som har en klar miljøprofil i programmet sitt burde vært representert.