2017-05-22-eddc8151248b8cce7e54a05717919f2f908b6714 Initiativtaker og daglig leder i Wee Marine, Åge Wee, står her sammen med Vidar Ydstebø i Ymas AS, som har laget miljøankeret. Foto: WeeGruppen

Nytt miljøanker skal skape mer liv i havna!

Det nyutviklede 1,1 tonn tunge bryggeankeret skal bidra til å øke det maritime dyrelivet i havneområder. Nå er verdens første miljøanker klart for testing i Haugesund havn.

Miljøankeret, som skal fungere som et betonglodd og ploganker for flytebrygger, er støpt med store hulrom som er designet som skjulested både for fisk, krabber og hummer. Hensikten er å skape bedre vekstvilkår for det maritime dyrelivet, og på den måten øke livet i og rundt havner. 

Kunstig rev
Utvikler og daglig leder i Wee Marine, Åge Wee, forteller at han fikk ideen til det spesielle ankeret da han så hvor godt dyrelivet under vann trives i de kunstige revene som er satt ut i Smedasundet i Haugesund havn.
 
– Når vi dykker legger vi merke til at hvert eneste hull i revene er fullt av liv. Miljøankeret blir et kunstig rev i miniatyrform og vil kunne skape mer maritimt dyreliv rundt bryggene. Hummer, fisk og krabber trives ofte svært godt rundt brygger fordi det vokser mye mat under flytebryggene som faller ned på havbunnen. Det er et fantastisk matfat for dem, og med de nye ankrene vil de også finne ”bolig”, sier Åge Wee.
 
Testes i sommer
Miljøankeret er det første av sitt slag som er laget som et kunstig rev for dyreliv under vann. Ankrene er produsert av Ymas AS og NorBetong Haugesund og er laget av betong med feste både for kjetting og tau. Tanken er at miljøankeret skal lages i to størrelser på henholdsvis 1,1 og 2 tonn.
 
Terje Frøland, eier av selskapslokalet Sjøhuset Haugesund, har bestilt de seks første ankrene til en ny flytebrygge som skal legges utenfor sjøhuset midt i Haugesund sentrum.
 
– Det er langt bedre med miljøankeret enn kun å ha en betongkloss under bryggen. Det er mye fisk som svømmer forbi og med de nye miljøankrene blir det spennende å se hva som skjer. Vi har gått og ventet på prototypen, som etter plan skal settes ut i sommer, sier Frøland.
 
Det første ankeret er ferdig produsert og er en del av totalt seks miljøanker som skal leveres til Sjøhuset Haugesund for testing i sommer.
 
Kilde: Pressemelding Wee Gruppen