2011-04-16-17de61483df62dcdeeb5d8ea4b7866d4b999fe5c Kilde Kystverket

Kystverket fjerner to grunner i Karmsundet.

For å redusere risikoen for skipsulykker i Karmsundet som ligger nord i Rogaland, vil Kystverket fjerne to grunner; Vestre Storesundflu og et grunt sjøområde nord for Karmsund bro. Estimert arbeidsperiode er mai til oktober 2011.

Utbedringen av farvannet i Karmsundet styrker trafikksikkerheten gjennom å gi bedre manøvreringsforhold for større fartøy som går gjennom sundet. Utbedringen av sundet bidrar også til å redusere miljørisikoen knyttet til skipsulykker for nærliggende kystområder.

Grunna Vestre Storesundflu er i dag et uromoment for skipstrafikken i det trange farvannet og har blitt påseilt flere ganger. Grunna skal nå sprenges ned til 12 meters dybde, og til sammen 17 000 kubikkmeter fjell blir fjernet på et på 5000 kvadratmeter stort undersjøisk område.
 

Les hele nyhestsaken fra Kystverket