2017-05-03-b9b24a04bd48116ae85e22489dd479bffc10878c Viktig problemstilling for fremtidig register og vrakpantordninger - Her Anita Malmedal, avdelingsdirektør for skipsregistrene, under årets fritidsbåtkonferanse

Småbåtregister!

På fritidsbåtkonferansen kom det tydelig frem at vi trenger ett småbåtregister, i dag eksisterer det flere ”båtregistre” og det er stor fare for dobbeltregistrering. Dagens registreringsordninger for fritidsbåter - hvilke utfordringer skaper det?

La oss først definere hva en småbåt /fritidsbåt er;

Lov om fritids - og småbåter (småbåtloven)
• § 1, nr. 1
• småbåt, enhver flytende innretning som er beregnet på og i stand til å bevege seg på vann med største lengde inntil 15 meter

• § 1, nr. 2
• fritidsbåt, enhver flytende innretning som er beregnet på og i stand til å bevege seg på vann med største lengde inntil 24 meter, og som brukes utenfor næringsvirksomhet

Dagens registreringsordninger for fritidsbåter - hvilke utfordringer skaper det?
Anita Malmedal, avdelingsdirektør for skipsregistrene ønsker velkommen et småbåtregister. Det bør være pliktig og gebyrstyrt, hvis ikke lar det seg vanskelig vedlikeholde, det er viktig at gebyret man krever inn går til registeret og dets formål.

Slik det er i dag med flere ulike registre blir det lett komplikasjoner. Forbruker skal kunne søke på norske fartøy ett sted, og det bør kun være et register”.

Det som er faren for en båtkjøper slik det er idag, er at man ikke sjekker om båten er registrert hos Skipsregisteret Nor. Selger kan f.eks registrer båten i småbåtregisteret og Skipsregisteret Nor. Når båten selges og ny eier ikke overdrar båten til seg fra realregisteret, men bare rapporterer inn eierskifte i småbåtregisteret, hjelper det ikke om det foreligger en kjøpekontrakt. Går selger konkurs, sjekker konkursboet dets eiendeler og båten kan da fremdeles være selgers og tilhøre boet. Dette så vi eksempler på i Johs Lunde konkursen.

Malmedal vil ikke ”si” så mye om hvem som skal drifte et nytt register om det er Redningsselskapet eller om det er Skipsregisteret, men det er helt klart at Sjøfartsdirektoratet har erfaring med tilskuddsforvaltning og innkreving av gebyr.

De holder også på med utvikling av et nytt skipsregistersystem, hvor man også får modernisert Skipsregisteret, tilrettelagt for E-tinglysning og betalingsløsninger på nett. Registeret lar oss også hente ut alt av opplysninger og statistikker man trenger om fritidsbåt i Norge.

Et småbåtregister blir også nødvendig når man snakker om vrakpant, for hvem som er rettmessig eier av båten?

Det er til syvende slutt politikerne som må ta avgjørelsene om dette, og det så raskt som mulig.

Fakta Realregister:
Realregister, offentlig register for visse typer formuesgoder hvor rettigheter over formuesgodet må innføres (anmerkes) for å få rettsvern. Det viktigste realregister er for fast eiendom, se grunnbok. Andre viktige realregistre er Kraftledningsregisteret, Norsk Ordinært Skipsregister, Norsk Internasjonalt Skipsregister og Norges luftfartøyregister.


Her kan du lese Malemdals presentasjon fra Fritidsbåtkonferansen