2017-05-01-a7beea53841663f379ad21ae6da926439f7e660c Klima- og miljøminister Vidar Helgesen skal 5. juni lede et stort FN-møte i New York om havforurensning. Her vil mange av verdens land samles for å diskutere tiltak mot marin forsøpling. Foto: Jon Berg

Helgesen skal lede FN-møte mot plastforsøpling!

Norge tok på et EU-møte i Malta 27.april til orde for en internasjonal dugnad for å redusere problemet med plastforsøpling i havene.

– Plastforurensningen er et av vår tids største miljøproblemer. Jeg oppfordret i dag EU-landene til å ta globalt lederskap i kampen mot plastsøppel i havet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Helgesen skal 5. juni lede et stort FN-møte i New York om havforurensing. Her vil mange av verdens land samles for å diskutere tiltak mot marin forsøpling.

– Jeg har oppfordret EU-landene til å komme til FN-konferansen med konkrete bidrag til den internasjonale kampen mot plastforsøpling. Jeg håper dere kan være med på lede vei, sa Helgesen i sitt innlegg i Malta.

Han opplyste at Norge har lansert et nytt bistandsprogram på 100 millioner kroner til utviklingsland for å bekjempe plastforurensningen. Pengene skal blant annet gå til bedre avfallshåndtering, slik at plast ikke havner i sjøen.

– Vi har mye plastavfall langs kysten vår, avfall som etter hvert brytes ned til mikroplast. Mye av dette kommer fra andre land, derfor trenger vi internasjonalt samarbeid, sa Helgesen.

Marin forsøpling var et eget tema under miljøministermøtet i Malta i dag, og EU arbeider med en egen strategi. Malta har for tiden formannskapet i EU. Norge deltar på disse møtene, med talerett.

Ministrene i EU trakk fram plast i havet som et stort miljøproblem som må løses nå. Det ble pekt på at plastforurensningen ikke bare er et problem for livet i havet, men også for folks helse, for turismen, skipstrafikken og kommuner som må rydde opp.

Plastforsøpling er satt høyt på dagsordenen i EU, og mange av ministrene var spesielt opptatt av problemet med såkalt mikroplast, det vil si ørsmå plastbiter fra blant annet bildekk, kunstgressbaner, tekstiler, maling og kosmetikk.

Flere pekte på løsninger som bedre avfallsbehandling på land, mindre bruk av plastbæreposer, en mer miljøvennlig design av produkter, Det ble også pekt spesielt på fiskeflåten, det å unngå av garn og redskaper blir mistet, og at avfall som fanges opp i garn leveres på land.

Kilde: Regjeringen