2017-04-07-0c9bb31e7a55505c36aa7ef4200d218ea35f5b66 Foto VB Media: Gleder seg til samarbeidet: F.v. generalsekretær i KNS, Anders Kristensen skal samarbeide med VB Media, her representert ved Vetle Børresen og Bjørn Eckhardt.

Ny leverandør av båtbladet «Seilas»!

Norsk Maritimt forlag har utgitt Seilas i en årrekke på vegne av Kongelig Norsk Seilforening (KNS), i år tapte de kampen mot unge VB Media AS og Båtens Verden.

Etter en omfattende anbudsprosess har Kongelig Norsk Seilforening (KNS) valgt VB Media AS og Båtens Verden som ny utgiver av SEILAS.

Dermed skal et av verdens eldste seilmagasiner fornyes og rendyrkes som et eksklusivt magasin for medlemmene av Norges største seilforening.

Vetle Børresen er strålende fornøyd etter at de vant anbudet. Det har vært en lang ventetid for noe de trodde var i boks for mange måneder siden, men etter det ble kjent hva KNS styret hadde besluttet, ble det en kamp i kulissene, ifølge Børresen. Men nå er det endelig klart og offentlig at de er nye utgivere av Seilas.

– Vi skal utvikle SEILAS til å bli et fyldig, innholdsrikt og unikt magasin for medlemmene. Leserne skal få et dypere innblikk i KNS sine aktiviteter, medlemmer, regattaer, medarbeidere og fasiliteter. Stoffmiksen vil spenne fra portretter til prøveseilinger og tester av båter og utstyr, men forankret i KNS, forteller ansvarlig redaktør Vetle Børresen.

Den unge redaktøren har vært i vinden før mot de ”store” båtmagasinene og vunnet. Sist var det Båtmagasinet som måtte gi tap for VB-Media og Båtens Verden, da de i 2016 ble ny samarbeidspartner for Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). Børresen har måtte tåle mye kjeft og kritikk om at selskapet var lite og at de var for ung og uerfaren, men nå har de igjen vist at de har en entusiasme og ungdommens pågangsmot og at alt er mulig om du vil.

Det saken dreide seg om var følgende:

Utdrag fra styrets redegjørelse angående leverandør  til «Seilas»


KNS har i de siste årene brukt omkring kr. 800.000 i året for at Seilas skal sendes ut til foreningens medlemmer. Spørsmålet for styret har vært om dette er riktig bruk av foreningens ressurser gitt behovene foreningen har.  Etter at samarbeidspartneren Norsk Maritimt Forlag slo sammen Seilas og Seilmagasinet til ett blad, kun adskilt av ulike forsider og noen få egne sider i bladet, har også KNS følt at noe av de unike ved å ha ett eget seilblad for foreningen har forsvunnet.

Bladet «Seilas» vil bestå.
Styret ønsker at KNS’ medlemmer fortsatt skal ha et fullverdig båtmagasin som en del av sitt medlemskap i foreningen, spørsmålet er hva det skal inneholde og hvem som skal gi det ut. Styret har arbeidet med denne beslutningen i over 8 måneder og begge de aktuelle leverandører har fått anledning – og lik anledning - til å komme med tilbud.

Innholdet
KNS har i en stund arbeidet med en ny kommunikasjonsstrategi, dvs. en ny måte å kommunisere på med våre medlemmer, støttespillere, potensielle medlemmer sponsorer, myndigheter mv.  Denne strategien er i stigende grad blitt viktig for å bygge KNS’ image og attraktivitet i en verden som flommer over av interessante fritidstilbud. I tillegg til bruk av web-sider, elektronisk kommunikasjon og sosiale media er det på grunnlag av undersøkelser klart at KNS må ha et oppdatert, moderne og interessant båtmagasin som utgis på papir. Det er videre klart at vi må bruke atskillig mer enn 4 sider med klubbnytt i magasinet, slik det er i dag, for å fortelle om («drive reklame for») alle våre aktiviteter og for å knytte våre medlemmer tettere til foreningen. I tilbudsrunden har vi diskutert ca 22 sider med leverandørene.

Prosessen
Ønsket om større klubbtilhørighet sammen behovet for å øke klubbstoffet i medlemsorganet Seilas var en av årsakene til styrets gjennomgang av medlemsorganet tidligere i år. Konklusjonen fra arbeidet var at styret fant flere mulige alternativer til dagens løsning, men ønsket å gi Norsk Maritimt Forlag (NMF), som gir ut Seilas i dag, en sjanse til å komme opp med forslag til et forbedret produkt. Svaret fra NMF var imidlertid lite konkret og avtalen med NMF ble oppsagt i juli i år med 12 måneders frist og styret initierte i høst en anbudsprosess for å få frem flere løsninger.

NMF ble bedt om å fremkomme med nytt tilbud i september i konkurranse med VB Media AS (VBM), som også signaliserte interesse. Etter innlevering av tilbudet fra aktørene ble det avholdt flere møter mellom KNS og VBM og NMF. Konkret ble en rekke forhold forhandlet og klargjort i møter mellom KNS’ sekretariat og NMF helt opp til styrets møte i andre halvdel av november. Styret ble deretter forelagt alle relevante forhold for sammenligningen av de to tilbudene, og begge leverandører utarbeidet en «dummy», dvs et forslag til magasin med ferdig layout og gjennomarbeidede indikasjoner på innhold som ble fremlagt styret.

Styret besluttet å gå for forslaget fra VB Media AS (VBM). Styrets beslutning ble fattet etter en totalvurdering der magasinets utseende og opplegg ble vektlagt. Leverandørens samarbeidsevne, villighet til endring og evne til å forstå KNS’ behov for tilpasning til endrede forhold ble også vurdert i favør av VBM.

Les mer om nye Seilas hos VB Media her