2017-04-04-f52d3124f5a0d8dc80b99a6ccae3b2f6394bf7d5 De døgnbemannede radioene har bidratt til sikkerheten på sjøen og redningstjenesten langs kysten og har vært en viktig del av lokalsamfunnet. Arkivbilde fra Florø, som blir rammet av kutt.

Telenor legger ned 3 kystradio stasjoner!

Telenor Kystradio sier de omorganiserer, og utvider i Bodø og på Sola. I den forbindelse legges ned stasjonene i Florø, Vardø og Tjøme, fra 1. januar 2018.

Telenor Kystradio skal moderniseres og digitaliseres. I den forbindelse har ansatte fått beskjed om at stasjonene i Vardø, Florø og Tjøme legges ned fra 1. januar 2018.

Kystradioen har vært en bauta i norsk maritim nød- og sikkerhetskommunikasjon i over 100 år og det skal den fortsette å være. Derfor gjennomfører Telenor en fullstendig oppgradering og modernisering av gammel infrastruktur som i dag gir for liten operativ fleksibilitet. Ved overgang til en fullt ut digitalisert infrastruktur åpnes det nye muligheter for en betydelig mer fleksibel, robust og effektiv drift med færre og større kystradiostasjoner, melder Telenor i en pressemelding.

– Disse endringene vil gi oss operative gevinster og kostnadsbesparelser som vi trenger for å fortsette å tilby den beste kommunikasjon til sjøs, både for fritidsbåter, yrkesfartøyer og offshoreinstallasjoner, sier direktør for Telenor Kystradio, Terje Hammer.

Fra fem til to likeverdige kystradiostasjoner
Med bakgrunn i moderniseringen er det besluttet å legge ned de tre minste av dagens fem kystradiostasjoner. Dette berører 22 fast ansatte og 2 midlertidig ansatte ved Vardø, Florø og Tjøme.
Samtidig skal bemanningen økes med til sammen 12 nye stillinger ved kystradiostasjonene i Bodø og Rogaland. Ansatte ved kystradiostasjonene som legges ned vil få tilbud om overføring til de to gjenværende stasjonene. Organisasjonsendringen vil derfor innebære både frivillig flytting og overtallighet.

– Det er ingen enkel beslutning å legge ned arbeidsplassene som er en viktig del av lokalsamfunnet, men vi håper at så mange som mulig ønsker å bli med over til Bodø og Rogaland i de nyopprettede stillingene der, sier Hammer.

Ingen endringer for kunder eller radioutstyr
– Tjøme Radio, Florø Radio og Vardø Radio er stasjoner som alle har bidratt betydelig til å skape trygghet og sikkerhet til sjøs i deres områder i nærmere 100 år. Det er selvfølgelig vemodig å legge ned stasjoner som innenfor deres regioner har opparbeidet ett solid navn og rykte som står for trygghet og sikkerhet til sjøs, sier Hammer

Med denne moderniseringen vil Telenor ha en topp moderne kystradioinfrastruktur, med bedre funksjonalitet, fleksibilitet og robusthet som gir mulighet til et langt tettere samarbeid med Hovedredningssentralen (HRS), både i Nord-Norge (Bodø) og Sør-Norge (på Sola i Rogaland). Moderniseringen medfører ingen endringer for Telenor Kystradios kunder eller deres radioutstyr.

For både fritids- og yrkesflåten er VHF-radioen et viktig sikkerhetsverktøy i skjærgården og det er viktig å tegne lisensabonnement slik at man i nødstilfeller kan identifiseres umiddelbart med relevant info. Flere VHF-brukere gjør også at mengden båter og fartøyer som kan bistå i nød- og assistansesituasjoner, øker. Båter med VHF radio blir således en formidabel redningsressurs for hverandre.

Dekker hele Norges behov for operativ assistanse
De to nye kystradiostasjonene som vil bære navnene Kystradio Sør og Kystradio Nord, vil være fullverdige operative reservelokasjoner for hverandre. Kystradiostasjonene vil ivareta hele Norges behov for operativ assistanse over det maritime nødnettet langs Norges kyst og havområdene helt opp til Svalbard. Den nye organisasjonen trer i kraft 1. januar 2018 og overtallige får tilbud om sluttavtaler og omstillingsbistand.