2011-04-14-78d39d038122ef1dc1a729f19d5595c0069bafd5 En sammenslåing, ikke en samlokalisering. Skipsregistrene blir i Bergen.

Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene slås sammen!

En helhetlig sjøfartsadministrasjon. Nærings- og handelsminister Trond Giske har besluttet at Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene skal slås sammen.

I en pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet 14.4.2011 kom følgende pressemelding:

Formålet med sammenslåingen er å etablere en enhetlig sjøfartsadministrasjon som er godt rustet til å møte samfunnets krav til sikkerhet, miljø og service på skipsfartsområdet.

En sammenslåing av Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene vil føre til at norsk sjøfartsadministrasjon vil fremstå mer helhetlig, brukervennlig og konkurransedyktig.

-Sammenslåingen er et bidrag for å opprettholde Norge som en ledende maritim nasjon, sier Trond Giske. 

Nærings- og handelsministeren understreker at det er tale om en sammenslåing, ikke en samlokalisering.

-Skipsregistrene skal etter en sammenslåing fortsatt være lokalisert i Bergen, men da som en enhet i den nye sjøfartsadministrasjonen. Skipsregistrene har i dag kompetente medarbeidere og et sterkt faglig miljø, sier Giske.

Nærings- og handelsdepartementet besluttet i juni 2010 å nedsette en arbeidsgruppe som skulle vurdere en sammenslåing av Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene. Arbeidsgruppen ble etablert under ledelse av Nærings- og handelsdepartementet. Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene, samt representanter fra de ansattes organisasjoner var representert i arbeidsgruppen. Den leverte en statusrapport 1. november 2010, i henhold til sitt mandat. 

Det fremgår av arbeidsgruppens statusrapport at en sammenslåing vil kunne gi en mer helhetlig sjøfartsadministrasjon, styrke kompetanseoppbygging, gi bedre forståelse av oppgaver og resultatkrav, samt forenklet kommunikasjon mellom etatene.

Sammenslåingen skal skje fra 1. januar 2012.