2017-03-30-778356b9801adc6c7c89518297bde80f0d60e5c8 Vinnerbilde fra Sjøfartsdirektoratetes fotokonkurransen for Fritidsbåtfolk i 2016. FOTO: Ole Flæsen

Fritidsbåtkonferansen 2017!

Er du opptatt av Fritidsbåt, sikkerhet og miljø? Da er Fritidsbåtkonferansen stedet for deg, årets konferanse holdes i Haugesund 20. april, 2017.

Konferansen er et viktig møtested for å diskutere gode løsninger på vern av miljø og bedre sikkerhet for fritidsbåtbrukere.

I år har flere stortingspolitikere takket ja til å komme til konferansen. Politikerne får presentere partienes fritidsbåtpolitikk. Det vil også bli en panelsamtale som tar for seg kompetansekrav på sjøen, løsninger for vraking av fritidsbåter og spørsmål rundt et eventuelt småbåtregister. Det vil bli åpnet for spørsmål fra salen.
Konferansen blir arrangert av Sjøfartsdirektoratet, i samarbeid med Kystverket, Redningsselskapet, Kongelig Norsk Båtforbund og Norboat.

Program, foreløpig deltakerliste og påmeldingsskjema ligger nå ute på Sjøfartsdirektoratet sine nettsider: https://www.sjofartsdir.no/fritidsbat/fritidsbatkonferansen/fritidsbatkonferansen-2017/