2017-03-28-3e26b1509b52b530fb495615a0b484cc83b8a21e Foto: Frank Haughom

Gjennomfører ny båtlivsundersøkelse i 2017!

Den store Båtlivsundersøkelsen som ble gjennomført i 2012 gav for første gang i historie et representativt bilde av norsk fritidsbåtliv. Mye kan ha endret seg de siste årene og nå er det klart for en ny undersøkelse som skal gjennomføres i 2017.

Undersøkelsen i 2012 tok for seg alt fra bruk og deltakelse, kostnader og verdiskaping, til holdninger til miljø, klima, lover, regler og sjøsikkerhet.

-Å forstå norsk båtliv er viktig for av alle som er avhengig av gode data om fritidsbåtliv. Dette kan være det offentlige, redningstjeneste, organisasjoner som tilrettelegger for båtfolk, samt næringsliv, sier generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, Endre Solvang. KNBF er initiativtaker til undersøkelsen og har skaffet seg sponsorer fra det offentlige, båtbransjen og organisasjoner i båtlivet for å få gjennomføre en ny undersøkelse.

Vil avdekke endringer
Det vil være viktig å videreføre spørsmål fra 2012 for å kunne se på endringer i fritidsbåtbruken. I tillegg vil vi vurdere å belyse nye tema som er aktuelle i tiden, sier Endre Solvang.

Omlag 4600 intervjuer ble gjennomført på landsbasis i forrige undersøkelse og dannet grunnlaget for både nasjonale og regionale rapporter. Det planlegges en und

ersøkelse om er minst like omfangsrik i år. Det planlegges at resultatene skal offentliggjøres under Sjøfartsdirektoratets Fritidsbåtkonferanse, våren 2018.

Initiativtaker til undersøkelsen er Kongelig Norsk Båtforbund. Prosjektorganisasjon for gjennomførelse av undersøkelsen består av representanter fra KNBF, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Telenor Kystradio. Undersøkelsen er sponset av Nærings- og handelsdepartementet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Telenor kystradio, Redningsselskapet, Båtens Verden, Norges Seilforbund, Norsk Test, Norboat og KNBF.

Kilde: KNBF