2017-03-27-a53065da48585ef8e67863204b593a89a267f0ab Arkivbilde: Endre Solvang, Generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund. Knbf er med i juryen som for første gang deler ut prisen til årets båtkommune.

Kristiansand kåret til årets båtkommune 2017

Kristiansand kommune tilrettelegger for båtfolket – både i kommunen og for gjestende båteiere, og er av KNBF kåret til Årets båtkommune for 2017.

Prisen ble utdelt under Sjøen for Alle-messen på Lillestrøm, der lederen av By- og miljøutvalget i Kristiansand, Stian Storbukås, tok imot prisen av juryen.
 
I begrunnelsen står:
Kristiansand kommune virker aktiv og er framoverlent i tilnærmingen til båtfolket. De tar båtfolket på alvor og det foregår en kontinuerlig utvikling av eksistrenede havner og utbygging av nye. Kommunen har et voksent budsjett knyttet til tilretteleggelse av båtlivet i kommunen. De jobber systematisk, har eget utvalg, der båtfolket blir tatt med på råd før beslutninger blir truffet. Og legger stor vekt på brukerundersøkelser.
De fikk i vår undersøkelse topp karakter på alle våre viktigste kriterier.
 
Det er KNBF og juryen bestående av Båtens Verden, Telenor Kystradio, Kystverket og Norboat som har funnet årets verdige vinner, etter en omfattende spørreundersøkelse blant 274 kystkommuner.
De viktigste parameterne har vært om kommunen involverer båteiere og båtforeningene i forkant av politiske beslutninger, om det blir gjennomført tilfredsundersøkelser, at det er tilstrekkelig opplagsplasser, ventetid på båtplass, avfallsplan og hvordan skjærgården er tilrettelagt. Viktige kriterier som enten berører gjestende båter eller innbyggerne og båtbrukerne i kommunen.
 
– KNBF jobber aktivt for å få båtlivet på dagsorden sentralt og i ulike kystkommuner, for at de skal legge til rette for maritimt friluftsbåtliv. Som et ledd i dette blir Årets Båtkommune kåret for første gang i Norge – og blir en årlig begivenhet. Vi ønsker å hedre kystkommuner som gjør en innsats i tilrettelegging for båtfolket.
 
KNBF og Båtens Verden vil i løpet av forsommeren besøke ordføreren i Kristiansand Kommune og overlevere det synlige bevis på at de er Årets Båtkommune i 2017.